Environmental Impacts of Conventionally and Year-round produced Greenhouse Tomato (Solanum lycopersicum L.) Production Chain in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211683
Title: Environmental Impacts of Conventionally and Year-round produced Greenhouse Tomato (Solanum lycopersicum L.) Production Chain in Finland
Author: Keskitalo, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Applied Biology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211683
http://hdl.handle.net/10138/16174
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroekologi (växtproduktions biologi)
Agroecology (Biology of Plant Production)
Agroekologia (kasvituotannon biologia)
Abstract: This study was carried out to evaluate environmental impacts of greenhouse tomato production in Finland. Due to the Nordic location of the country, weather conditions do not favor it and production is very energy intensive. Emissions per 1000 kg per produced tomato was selected as functional unit. Two different production methods were selected for the study. 1. Conventional production, what is based on utilization of natural light and for production break during a coldest and darkest part of a year (November-February). 2. Year-round production, which is based on an use of artificial lightning. For information of inputs and outputs, the entrepreneurs of six different greenhouse companies, which produced only tomatoes, were interviewed. Three of them were year-round producers and three of them conventional producers. Average yields were 59,0 and 28,2 kg/m2/y respectively. All the selected three conventional producers used bio-energy for heat production. Data from interviewed companies included emissions of all the inputs, e.g. use of fuels, electricity, fertilizers, transportation and packaging material. Data from Statistical Centre of Finland (TIKE) were also used. Processed data included 16 yearround producers and 165 conventional producers, which produced only tomatoes. Average yields were 52,5 and 33,1 kg/m2/y respectively. Data included only fuel and electricity use. However, a proportion of emissions of fuel and electricity use of total emissions was more than 99 % (Interviewed conventional producers). Impacts of Finnish greenhouse tomato production on Climate change, Tropospheric ozone, Eutrophication and Acidification were calculated. Due to the very intensive energy use, based mainly on burning fossil fuels like heavy fuel oil (66%) significant CO2-emissions are caused. CO2- equivalent emissions from interviewed year-round and conventional companies and from Yearround and conventional TIKE companies were 5115, 512, 6514, and 4614 kg CO2-eq per 1000 kg of tomato respectively. There were low emissions (512 kg CO2-eq per 1000 kg of tomato) from interviewed conventional companies. The low figure is due to the use of bio-energy to provide needed heat for production. Therefore use of bio-energy is a possibility to reduce significantly emissions of Finnish greenhouse tomato production.Tämän työn tarkoituksena on arvioida suomalaisen kasvihuonetuotetun tomaatin tuotannon ympäristövaikutuksia. Suomen pohjoinen sijainti ja sääolot eivät suosi tuotantoa ja siksi tuotanto onkin hyvin energiaintensiivistä. Toiminnallisena yksikkönä työssä oli 1000 kg tuotettua tomaattia. Työtä varten valittiin kaksi tutkittavaa tuotantomenetelmää. 1. Perinteinen viljely, joka perustuu luonnollisen auringonvalon hyödyntämiseen ja tuotantotaukoon vuoden pimeimpänä ja kylmimpänä ajanjaksona (marraskuu-helmikuu). 2. Ympärivuotinen tuotanto, joka perustuu tekovalojen intensiiviseen käyttöön. Tuotantopanosten määrän ja tuotannon intensiivisyyden ja päästöjen selvittämiseksi työtä varten haastateltiin kuuden eri kasvihuoneyrityksen edustajia. Kaikki valitut yritykset tuottivat pelkästään tomaattia, mikä helpotti päästöjen kohdentamista. Kolme haastatelluista tiloista viljeli tomaattia ympärivuotisesti ja kolme perinteisesti. Keskimääräiset satomäärät olivat ympärivuotisilla tiloilla 59,0 ja perinteisillä 28,2 kg/m2/v. Sattumalta kaikki haastatellut perinteiset tilat tuottivat viljelyssä tarvittavan lämmön bio-energialla. Aineisto joka kerättiin haastattelutiloilta sisälsi päästölaskentaa varten käyttömäärät kaikista oleellisista tuotantopanoksista, kuten polttoaineista sähkönkulutuksesta, lannoitteista, pakkausmateriaaleista ja kuljetuksista. Tilastokeskuksen (TIKE) ylläpitämää laajaa aineistokantaa käytettiin myös työssä. Aineistosta rajattiin pois yritykset, jotka tuottivat myös muita kasveja kuin tomaattia. Rajattu aineisto sisälsi tiedot 16 ympärivuotisesti tuottavan ja 165 perinteisesti tuottavan tilan energialajittaisesta energiankäytöstä. TIKE-tilojen keskimääräiset sadot olivat 52,5 ja 33,1 kg/m2/v, samassa järjestyksessä. TIKE-tilojen osalta päästöt saatiin laskettua vain energiankäytöstä. On kuitenkin huomattava, että lämmön- ja sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yli 99 % kokonaispäästöistä (haastatellut ympärivuotiset tilat). Tässä työssä arvioitiin Suomalaisen kasvihuonetomaatin tuotannon vaikutuksia ilmastonmuutokseen, rehevöitymiseen, alailmakehän otsoninmuodostukseen ja happamoitumiseen. Tuotannon energiaintensiivisyyden ja lämmityksessä käytettävän raskaan poltto-öljyn suuren osuuden (66 %) vuoksi hiilidioksidipäästöt kasvihuonetuotannossa ovat merkittävät. Hiilidioksidi ekvivalentti päästöt haastatelluilta ympärivuotisilta, sekä perinteisiltä tiloilta, sekä ympärivuotisilta ja perinteisilta TIKE tiloilta olivat 5115, 512, 6514, and 4614 kg CO2-eq per 1000 kg tuotettua tomaattia samassa järjestyksessä. Alhaiset päästöt (512 kg CO2-eq per 1000 kg tuotettua tomaattia) haastatelluilla perinteisillä tiloilla, johtuivat bio-energian käytöstä lämmöntuotannossa. Tämä osoittaa että uusiutuvia energialähteitä käyttämällä kasvihuonetuotannon päästöjä voidaan leikata merkittävästi.
Subject: elinkaariarviointi
ympäristövaikutus
tomaatti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Keskitalo.pdf 265.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record