Testauksen automatisoinnin parhaat käytännöt

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252255
Title: Testauksen automatisoinnin parhaat käytännöt
Author: Laurila, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252255
http://hdl.handle.net/10138/161782
Thesis level: master's thesis
Discipline: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap
Abstract: Nykypäivän interaktiiviset ja asynkronisesti toimivat web-sovellukset ovat haaste sovellusten laadunvarmistukselle. Sovellusten testaaminen edellyttää sopivia menetelmiä, tekniikoita, työkaluja ja prosesseja. Manuaalinen testaus ei enää yksin riitä vastaamaan nopeasti kehittyvien ja monimutkaisten sovellusten testaustarpeisiin. Yksi ketterän kehityksen avainstrategioista on automaattinen testaus, jolla tarkoitetaan testaustoimintojen toteutusta ja suorittamista automaattisesti siihen tarkoitettujen työkalujen avulla. Yhä enenevässä määrin automaattista testausta hyödynnetään käyttöliittymätasolla tehtävässä järjestelmätestauksessa. Käyttöliittymätason testauksen automatisointiin on kehitetty työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa automatisoituja toiminnallisia testitapauksia. Selenium on yksi web-sovellusten toiminnalliseen testaukseen kehitetyistä avoimen lähdekoodin testauskehyksistä, jonka avulla on mahdollista testata sovellusta käyttäjänäkökulmasta matkimalla käyttäjän selaimelle antamia komentoja. Olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja hyödyntäminen vaativat kuitenkin huolellista suunnittelua, jotta niistä saadaan parhaat hyödyt irti. Tässä tutkielmassa tarkastellaan nykypäivän web-sovellusten kehittämistä, testausta ja koodikatselmointeja, perehdytään tieteelliseen tutkimukseen automaattisen testauksen hyödyistä, haasteista ja kustannuksista sekä kootaan yhteen tutkimuksen ja ammattikirjallisuuden pohjalta löydetyt automatisoinnin parhaat käytännöt. Tämän jälkeen tutkitaan näiden parhaiden käytäntöjen soveltamista Tukisovellus-projektissa, ja kootaan yhteen koodikatselmointien tarkistuslista, jonka avulla testien toteutusta voidaan Tukisovellus-projektissa jatkossa evaluoida.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_Anni_Laurila_2016.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record