Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/162015

Citation

Pilli-Sihvola , A K & Tynkkynen , V-P 2016 , Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja Policy Brief , Nro 3/2016 , Valtioneuvoston kanslia . < http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/MERMAID_yleinen_PolicyBrief_final.pdf/f6ccac23-5048-4b71-8703-7eb45fd0f210?version=1.0 >

Title: Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia
Alternative title: Finland’s journey toward the Forefront of Responsible Arctic Development : Suggestions for Development
Author: Pilli-Sihvola, Anna Karoliina; Tynkkynen, Veli-Pekka
Contributor organization: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden laitos
Yhteiskuntapolitiikka
Aleksanteri-instituutti 2010-2017
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2016-04-26
Language: fin
Number of pages: 4
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja Policy Brief
URI: http://hdl.handle.net/10138/162015
Abstract: Policy Brief esittää Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID) -hankkeen tuloksina syntyneitä Suomen kannalta olennaisia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia niiden toteuttamiseksi arktisen alueen yleisen kehityksen puitteissa.Ainutlaatuinen arktinen alue - MERMAID-hankkeen ehdotuksia sen vastuulliseksi kehittämiseksi Suomen on otettava vahva rooli arktisen alueen kansainvälisessä kehityksessä ja huolehdittava, että hyödymme alueen muutoksesta ja kehityksestä myös kansallisesti. Arktisen alueen muutos ja kehitys esimerkiksi globalisaation ja ilmastonmuutoksen vuoksi synnyttävät myös riskejä ja uhkia, joihin on varauduttava. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017–2018, mikä luo mahdollisuuden edistää Suomelle tärkeitä tavoitteita kansainvälisesti. Lisäksi Suomen arktisen strategian toimeenpano ja uusiminen luovat suuntaviivoja kansallisesti tärkeille tavoitteille. Arktisen alueen ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri on turvattava tulevaisuudessa. Alue on pidettävä myös elinvoimaisena. Tämän edellytyksenä on yhteinen, kansallinen visio arktisen alueen tulevaisuudesta ja selkeät, kaikki osapuolet huomioon ottavat pelisäännöt alueella toimimisesta. MERMAID-hankkeessa tehdyn analyysin perusteella Suomen on mahdollista saavuttaa kaikki osapuolet huomioonottava ja vastuullinen kehityskulku arktisella alueella 1. luomalla raamit vastuulliseen kehitykseen arktisella alueella 2. luomalla selkeät ja kannustavat puitteet kansalliselle liiketoiminnalle ja Suomen mahdollisuuksille osallistua kansainväliseen kehitykseen 3. varmistamalla Suomen edelläkävijyys arktisessa tutkimuksessa ja osaamisessa 4. lisäämällä ja kehittämällä avointa kansainvälistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
1172 Ympäristötiede
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MERMAID_yleinen_PolicyBrief_final.pdf 544.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record