Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/162017

Citation

Pilli-Sihvola , A K , Gritsenko , D , Haavisto , R , Harjanne , A , Iivari , P , Kyyrä , S , Pöntynen , R , Repka , S , Suominen , A , Virta , H , Tynkkynen , V-P & Perrels , A 2016 , Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035 . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 10/2016 , Valtioneuvoston kanslia . < http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/10_Suomi+arktisen+alueen+vastuulliseksi+edell%C3%A4k%C3%A4vijaksi.pdf/95f162ea-593c-4a49-a842-5db79ba0165d?version=1.0 >

Title: Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035
Alternative title: Finland’s journey toward the Forefront of Responsible Arctic Development : Suggestions for General Development, Maritime Cluster and Tourism Measures by 2035
Author: Pilli-Sihvola, Anna Karoliina; Gritsenko, Daria; Haavisto, Riina; Harjanne, Atte; Iivari, Pekka; Kyyrä, Sanna; Pöntynen, Riitta; Repka, Sari; Suominen, Anne; Virta, Hanna; Tynkkynen, Veli-Pekka; Perrels, Adriaan
Contributor organization: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Aleksanteri-instituutti 2010-2017
Sosiaalitieteiden laitos
Yhteiskuntapolitiikka
Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2016-03-07
Language: fin
Number of pages: 80
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-217-3
978-952-287-218-0
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/162017
Abstract: Raportti esittää MERMAID-hankkeessa kehitettyjä Suomelle olennaisia suosituksia ja toimenpiteitä arktisen alueen yleisen kehityksen ja liiketoiminnan edistämiseksi, keskittyen erityisesti meri- ja matkailusektoreille, vuoteen 2035 asti. Raportissa on myös analyysi Venäjän arktisesta energiapolitiikasta akateemisen kirjallisuuden ja media-analyysin pohjalta. Arktisen alueen yleisen kehityksen edistämiseksi tulisi mm. nostaa arktisen luonnonsuojelun kansallista prioriteettia, luoda kannustavat puitteet kansalliselle arktiselle liiketoiminnalle ja lisätä kansainvälisten arktisten investointimarkkinoiden avoimuutta. Merenkulun osalta suositellaan mm. yhteistyön lisäämistä meriklusterin ja energian- ja raaka-ainetuotannon välillä ja perustamaan offshore- ja subsea-osaamisen koulutusohjelma. Matkailualalla tulisi mm. hyödyntää kokemukset ja osaaminen arktisessa arjessa esim. brändäämällä Arctic is cool -ajatus ja kehittää arktisen alueen matkailutoimijoiden osaamista. Hanke suosittelee myös avointa yhteistyötä ja osaamisen jakamista Venäjän kanssa. Venäjän keskeisin mielenkiinnon kohde arktisella alueella on hiilivetyjen hyödyntäminen, mutta maan energiahankkeita tulee arvioida taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös poliittisten intressien näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten monimutkaisuus asettaa kuitenkin rajoitteita arktisella alueella toimimiselle. Suositusten vaikutukset, onnistumisen edellytykset ja riskit on analysoitu hankkeessa muodostettujen kolmen tulevaisuuskuvan mukaisesti.This report presents the recommendations and measures for Finland’s journey toward responsible Arc- tic development, as identified in the MERMAID-project. The focus is on general issues and business, with a special focus on the maritime cluster and tourism sector. Furthermore, the report presents an analysis of the Russian Arctic energy policy based on academic literature and media-analysis. To further the general development of the Arctic, the project recommends, inter alia, increasing the na- tional priority of environmental protection, creating a supportive environment for national Arctic business and commerce, and increasing the openness of the international Arctic investment markets. To further the maritime sector, the project recommends, inter alia, increasing the collaboration between the mari- time cluster and energy and resource extraction sectors, and creating an offshore and subsea educa- tion programme. To further the tourism sector, the project recommends, inter alia, utilizing the experi- ences and knowledge in the everyday Arctic by e.g. branding the idea ‘Arctic is Cool’ and increasing the know-how of Arctic tourism operators. The project also recommends open collaboration and knowledge sharing with Russia. Russia’s main interest in the Arctic is the utilization of hydrocarbons, but the Russian energy projects should be as- sessed not only from economic perspective, but also from political viewpoint. However, the complicated nature of climate change impacts are posing restrictions on operating in the Arctic. The consequences of the recommendations, the conditions for successful implementation, and risks have been analysed with respect to the three future scenarios constructed during the project.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
1172 Ympäristötiede
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
10_Suomi_20arkt ... ll_C3_A4k_C3_A4vijaksi.pdf 1.160Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record