Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/162017

Citation

Pilli-Sihvola , A K , Gritsenko , D , Haavisto , R , Harjanne , A , Iivari , P , Kyyrä , S , Pöntynen , R , Repka , S , Suominen , A , Virta , H , Tynkkynen , V-P & Perrels , A 2016 , Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035 . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 10/2016 , Valtioneuvoston kanslia . < http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/10_Suomi+arktisen+alueen+vastuulliseksi+edell%C3%A4k%C3%A4vijaksi.pdf/95f162ea-593c-4a49-a842-5db79ba0165d?version=1.0 >

Title: Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi : Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035
Author: Pilli-Sihvola, Anna Karoliina; Gritsenko, Daria; Haavisto, Riina; Harjanne, Atte; Iivari, Pekka; Kyyrä, Sanna; Pöntynen, Riitta; Repka, Sari; Suominen, Anne; Virta, Hanna; Tynkkynen, Veli-Pekka; Perrels, Adriaan
Contributor: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti 2010-2017
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2016-03-07
Language: fin
Number of pages: 80
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-217-3
978-952-287-218-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/162017
Abstract: Raportti esittää MERMAID-hankkeessa kehitettyjä Suomelle olennaisia suosituksia ja toimenpiteitä arktisen alueen yleisen kehityksen ja liiketoiminnan edistämiseksi, keskittyen erityisesti meri- ja matkailusektoreille, vuoteen 2035 asti. Raportissa on myös analyysi Venäjän arktisesta energiapolitiikasta akateemisen kirjallisuuden ja media-analyysin pohjalta. Arktisen alueen yleisen kehityksen edistämiseksi tulisi mm. nostaa arktisen luonnonsuojelun kansallista prioriteettia, luoda kannustavat puitteet kansalliselle arktiselle liiketoiminnalle ja lisätä kansainvälisten arktisten investointimarkkinoiden avoimuutta. Merenkulun osalta suositellaan mm. yhteistyön lisäämistä meriklusterin ja energian- ja raaka-ainetuotannon välillä ja perustamaan offshore- ja subsea-osaamisen koulutusohjelma. Matkailualalla tulisi mm. hyödyntää kokemukset ja osaaminen arktisessa arjessa esim. brändäämällä Arctic is cool -ajatus ja kehittää arktisen alueen matkailutoimijoiden osaamista. Hanke suosittelee myös avointa yhteistyötä ja osaamisen jakamista Venäjän kanssa. Venäjän keskeisin mielenkiinnon kohde arktisella alueella on hiilivetyjen hyödyntäminen, mutta maan energiahankkeita tulee arvioida taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös poliittisten intressien näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten monimutkaisuus asettaa kuitenkin rajoitteita arktisella alueella toimimiselle. Suositusten vaikutukset, onnistumisen edellytykset ja riskit on analysoitu hankkeessa muodostettujen kolmen tulevaisuuskuvan mukaisesti.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
1172 Ympäristötiede
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
10_Suomi_20arkt ... ll_C3_A4k_C3_A4vijaksi.pdf 1.160Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record