Tytöt, pojat ja tietojenkäsittelyn opettaminen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252231
Julkaisun nimi: Tytöt, pojat ja tietojenkäsittelyn opettaminen
Tekijä: Hjelm, Emilia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee tietojenkäsittelyn opetusta, erityisesti peruskoulun ja tyttöjen näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin miten ohjelmointiopetusta pitäisi suunnitella sekä minkälainen vaikutus on oppijan iällä, motivaatiolla ja sukupuolella. Lisäksi tarkasteltiin ohjelmointileiritoiminnan vaikuttavuutta. Tutkielmaan kuuluu sekä kirjallisuustutkimus että kokeellinen osuus. Kokeellisessa osuudessa mitattiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Linkki-keskuksen ohjelmointileireille kesällä 2014 osallistuneiden käsityksiä ja asenteita kyselylomakkeella kolmessa vaiheessa. Aineisto käsiteltiin tilastollisin menetelmin sekä koko populaation tasolla että vertaamalla tyttöryhmän vastauksia erikseen suhteessa muuhun populaatioon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että käsitys omista taidosta, asenteet ja näkemykset ovat sukupuolittuneet siten, että tyttöjen vastaukset ovat tyypillisesti matalampia kuin muun populaation. Tutkimuksessa havaittiin myös, että käsitykset tietojenkäsittelytieteestä ovat sukupuolittuneet. Pitkän ajan vaikutuksena havaittiin, että osa eroista katosi ohjelmointileirille osallistumisen jälkeen.
URI: URN:NBN:fi-fe2017112252231
http://hdl.handle.net/10138/162056
Päiväys: 2016
Oppiaine: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
graduemiliahjelm.pdf 2.224MB PDF Avaa tiedosto
gradu-emilia-hjelm.pdf 2.224MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot