Tytöt, pojat ja tietojenkäsittelyn opettaminen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap sv
dc.contributor.author Hjelm, Emilia
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2017112252231
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/162056
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee tietojenkäsittelyn opetusta, erityisesti peruskoulun ja tyttöjen näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin miten ohjelmointiopetusta pitäisi suunnitella sekä minkälainen vaikutus on oppijan iällä, motivaatiolla ja sukupuolella. Lisäksi tarkasteltiin ohjelmointileiritoiminnan vaikuttavuutta. Tutkielmaan kuuluu sekä kirjallisuustutkimus että kokeellinen osuus. Kokeellisessa osuudessa mitattiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Linkki-keskuksen ohjelmointileireille kesällä 2014 osallistuneiden käsityksiä ja asenteita kyselylomakkeella kolmessa vaiheessa. Aineisto käsiteltiin tilastollisin menetelmin sekä koko populaation tasolla että vertaamalla tyttöryhmän vastauksia erikseen suhteessa muuhun populaatioon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että käsitys omista taidosta, asenteet ja näkemykset ovat sukupuolittuneet siten, että tyttöjen vastaukset ovat tyypillisesti matalampia kuin muun populaation. Tutkimuksessa havaittiin myös, että käsitykset tietojenkäsittelytieteestä ovat sukupuolittuneet. Pitkän ajan vaikutuksena havaittiin, että osa eroista katosi ohjelmointileirille osallistumisen jälkeen. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Tytöt, pojat ja tietojenkäsittelyn opettaminen fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Computer science en
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
dc.subject.discipline Datavetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112252231

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
graduemiliahjelm.pdf 2.224Mb PDF View/Open
gradu-emilia-hjelm.pdf 2.224Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record