"Olisi ollut kamalaa, jos tapahtunutta olisi vähätelty" : sosiaalityöntekijöiden ja työyhteisöjen suhtautuminen työssä saatuihin uhkauksiin.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16212
Title: "Olisi ollut kamalaa, jos tapahtunutta olisi vähätelty" : sosiaalityöntekijöiden ja työyhteisöjen suhtautuminen työssä saatuihin uhkauksiin.
Author: Kankkunen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-04-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/16212
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee sosiaalityöntekijöiden työssään saamia uhkauksia. Tutkimukseni keskittyy uhkausten käsittelyyn sekä uhatun kokemuksiin ja selviytymiseen. Asianosaisen kokemusten lisäksi kiinnostavaa on työyhteisön toiminta. Kuvaan sosiaalityöntekijöiden saamia uhkauksia ja sitä kuinka he ovat uhkaukset kokeneet sekä kuinka työyhteisö on suhtautunut uhkaukseen ja uhattuun. Lisäksi käsittelen lyhyesti olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä sen muuttamisen suhteen esitettyjä toivomuksia. Tutkielmani aineistona on kuusi sosiaalityöntekijän kirjoittamaa tarinaa (heidän) omasta uhkauskokemuksestaan. Lähestyn uhkauksen käsittelyä eri näkökulmista, jotka ovat: 1. aggressiivisuus, 2. pelko, 3. suhtautumistapa, jossa huomioin uhatun ja työyhteisön suhtautumisen, ja 4. lainsäädäntö. Pro gradu -tutkielmani on aineistolähtöinen, näkökulmat nousivat sosiaalityöntekijöiden kertomuksista. Näiden näkökulmien avulla pystyn tarkastelemaan uhkausta, siihen suhtautumista ja suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä riittävän monipuolisesti. Aggression ilmaisussa ja syissä tukeudun erityisesti Kirsti Lagerspetziin, pelon käsittelyssä ja pelon ymmärtämisessä hyödynnän Hille Koskelaa. Käytän Johan Cullbergin psyykkisen kriisin vaiheita ja Jouko Lönnqvistin traumaattisen psyykkisen kriisin vaiheita uhkauksen käsittelyssä. Lisäksi hyödynnän työväkivallasta tehtyä tutkimusta, painottaen erityisesti sosiaalialalla tehtyä tutkimusta. Tutkielmani tulosten mukaan uhkailun laukaisi useimmiten sosiaalityöhön liittyvä kontrollitehtävä. Sosiaalityöntekijät olivat saaneet työyhteisöltä tukea uhkatilanteiden käsittelyyn, kirjoittajat olivat kiitollisia saamastaan avusta, työyhteisön koettiin auttaneen eniten asian käsittelyssä. työyhteisö oli myös vähentänyt koettua pelkoa. Tuki oli ollut keskustelua ja kuuntelua. Kirjoittajilla oli erilaisia kokemuksia esimiesten toiminnasta. Jos esimiehen katsottiin vähätelleen asiaa, se koettiin erittäin loukkaavaksi. Poliisin toiminnasta kirjoitettiin kiittäen tai ihmetellen ja moittivasti. Työterveyshuollosta kirjoitettiin erittäin vähän. Laiton uhkaus on asianomistajarikos, kirjoittajat toivoivat, että työnantaja voisi viedä laittoman uhkauksen oikeuteen sosiaalityöntekijän sijasta. Aineistossani työväkivaltaa ei hyväksytty, eikä uhkailun kestämisen katsottu kuuluvan sosiaalityöntekijän työnkuvaan. Kirjoittajat pitivät tärkeänä, että uhkaus käsitellään myös uhanneen kanssa. Osa halusi osallistua käsittelyyn, osa ei halunnut olla enää tekemisissä uhanneen kanssa. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että uhattu saa päättää, osallistuuko hän käsittelyyn. Kirjoittajat toivoivat valmista mallia, jonka mukaan toimittaisiin uhkatilanteen jälkeen. Työpaikoilla olisi tärkeää varmistaa, että uhkailua kohdannut työntekijä tulee riittävän hyvin kuulluksi ja ettei hänen kokemustaan vähätellä. Uhattu työntekijä tarvitsee ymmärrystä, keskustelua ja rauhallista suhtautumista. Myös viranomaisilta kaivattiin ymmärtävää suhtautumista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työpaikkaväkivalta
aggressiivisuus
uhkailu
pelko
sosiaalityö
sosiaalityöntekijät
työsuojelu
työhyvinvointi
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 5.262Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record