RET-geenin vaikutus hermostopienan solujen vaellukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282380
Title: RET-geenin vaikutus hermostopienan solujen vaellukseen
Author: Immonen, Anastasia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, Biomedicinska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282380
http://hdl.handle.net/10138/16239
Thesis level: master's thesis
Discipline: Medicine
Developmental Biology
Lääketiede
Kehitysbiologia
Medicin
Utvecklingsbiologi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli ensisijaisesti oppia kanan alkion manipuloinnin tekniikka ja tutkia sen avulla hermostopienan solujen vaellusta kehittyvässä alkiossa. Toinen tavoite oli tarkastella Ret-geenin mutaation (C634R) vaikutusta hermostopienan migraatiokaavaan. Tutkittu Ret-geenin mutaatio aikaansaa geenin tuotteen uudenlaisen toiminnankuvan, jolloin tuloksena voi olla syöpäsairaus. Tutkimus suoritettiin käyttämällä kanan alkiota. Kananmunia haudottiin inkubaattorissa sopivaan kehitysvaiheeseen, minkä jälkeen alkiota käsiteltiin kuoreen tehdyn aukon kautta. Mikroskoopin avulla alkion kehittyvään hermostoputkeen ruiskutettiin plasmidi-Dna:ta, joka sisälsi gfp-geenin sekä joko tutkittavan geenimutaation tai villityypin geenin. Plasmidin siirron jälkeen alkio elektroporoitiin, jotta siirretty perimäaines pääsisi alkion solujen sisään proteiinisynteesin alkamiseksi. Gfp:n fluoresoivan ominaisuuden avulla voitiin jälkitarkastelussa seurata plasmidin geenien ilmentymistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta tarkastellun Ret-geenin mutaation aiheuttavan hermostopienan solujen vaelluskaavioon häiriöitä verrattuna kontrolliin. Häiriöitä olivat mm. solujen rykelmäinen ryhmittyminen sekä hermostopienan solujen vaelluksen paikoittainen katkeaminen ja hajanaisuus. Tutkimusaineiston suppeuden vuoksi, mitään varmoja johtopäätöksiä suoritetun tutkimuksen perusteella ei voida vielä tehdä, vaan asia vaatii lisää tutkimuksia.
Subject: Ret
neural crest
migration
chick embryo
gene transfer
electroporation
gfp


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RET-geenin vaik ... an solujen vaellukseen.pdf 1.119Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record