Vuosisadan naisliike : naiset ja sosiaalidemokratia 1900-luvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16243

Citation

Maria Lähteenmäki, Vuosisadan naisliike. Naiset ja sosiaalidemokratia 1900-luvun Suomessa. Sosiaalidemokraattiset Naiset. Helsinki 2000. 344 s.

Title: Vuosisadan naisliike : naiset ja sosiaalidemokratia 1900-luvun Suomessa
Author: Lähteenmäki, Maria
Publisher: Sosiaalidemokraattiset Naiset
Date: 2000
Language: fin
ISBN: 952-91-2315-9
DOI: http://doi.org/10.31885/2018.00016
URI: http://hdl.handle.net/10138/16243
Abstract: 1900-lukua voidaan kutsua naisliikkeen ja sosialidemokratian vuosisadaksi. Tut-kimuksessa esitellään ja arvioidaan työväenliikkeen "naiskysymyksen" kehittymistä ja muuntumista kesällä 1900 perustetun sosialidemokraattisen naisliiton satavuotisen historian kaut¬ta. Laajemmassa mielessä kyse on siitä, millaiselta 1900-luku näyttäytyy nais¬ten historian näkökulmasta. Tutkimuksessa pohditaan sitä, miten naisten toiminta jäsentyi vahvasti miesjohtoisessa puolueessa, sen suuntariidoissa ja kansallisten kriisien aikana. Kirjassa esitellään myös Suomen vanhimman poliittisen naisjärjestön hämmästyttävän laajaa sosiaalista työtä muun muassa kesäsiirtoloiden, ensikotien, äitiyssuojelun, vanhusten ja kuluttajavalistuksen hyväksi. Historia paljastaa sosiaalidemokraattisen naisliikkeen uraauurtavan roolin tasa-arvoliikkeen ja hyvinvointivaltion perusteiden luojana ja toteuttajana. Naisliike toimi puolueensa sosiaalisena omatuntona ja arjen tarpeiden tulkkina. Naiset olivat myös rakentamassa sosiaalidemokraattisen liikkeen itseymmärrystä ja omakuvaa etenkin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, jolloin puolue alkoi luopua luokkapuolueen identiteetistään ja avautua yleispuolueeksi. Vaikka tutkimuksen kohteena on vain yhden naisjärjestön kansalais¬toiminta, voidaan sen historiassa nähdä yhtäläisyyksiä myös muiden poliittisten naisjärjestöjen - välillä ristiriitaiseenkin - todellisuuteen puoluetoiminnan ja naisasian puristuksessa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vuosisadan_naisliike-sn2000.PDF 25.92Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record