Suomalaisen ruokavalion laatu. Mini-Suomi-terveystutkimuksen ravintokyselyn tulokset

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/162521

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Suomalaisen ruokavalion laatu. Mini-Suomi-terveystutkimuksen ravintokyselyn tulokset
Author: Seppänen, R; Karinpää, A
Publisher: Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkimuslaitos, Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus
Date: 1986
Language: fi
Belongs to series: Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:58
ISBN: 951-669-203-6
ISSN: 0355-483X
URI: http://hdl.handle.net/10138/162521
Abstract: Kansaneläkelaitoksen Mini-Suomi-terveystutkimus kohdistui maan 30 vuotta täyttänyttä väestöä edustavaan 8 000 hengen otokseen. Sen yhtenä osana toteutettiin lyhyt ravintohaastattelu sekä itsetäytettävä ravintokysely, joiden avulla pyrittiin selvittämään väestön ruoankäyttötaajuutta sekä eräiden keskeisten elintarvikkeiden, mm. maidon, leivän ja leivän päällä käytetyn rasvan määrää ja laatua. Ravintokyselyn tuloksista laskettiin summapisteet, ja niiden pohjalta muodostettiin ravintoindeksi, joka kuvasi käytetyn ruokavalion ravitsemuksellista laatua. Ravintokyselyn perusteella muodostettiin lisäksi varhaisaamiaisen laatua sekä raffinaattien käyttöä kuvaavat indeksit. Ruokavalion laatua selvitettiin sukupuolen, iän, sosioekonomisen aseman, koulutusasteen ja asuinalueen mukaan. Nuorempien henkilöiden, varsinkin naisten ruokavalion laatu oli parempi kuin iäkkäämpien. Eniten hyvän ja monipuolisen ruokavalion syöviä oli kuitenkin korkeamman koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman omaavien joukossa.
Description: 65 s.
Subject (ysa): ruoka
ravinto
ruokatottumukset
ruokavaliot
laatu
terveystutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ML58_Seppänen ym 1986.pdf 12.32Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record