Sudden coronary death in middle-age in Finland

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/162585

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Sudden coronary death in middle-age in Finland
Author: Suhonen, O
Publisher: The Social Insurance Institution, Research Institute for Social Security
Date: 1988
Language: en
Belongs to series: Publications of the Social Insurance Institution ML:75
ISBN: 951-669-236-2
ISSN: 0355-483X
URI: http://hdl.handle.net/10138/162585
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin etenevästi äkillisen sepelvaltimotautikuoleman (äkkikuoleman) ilmaantuvuutta, vaaratekijöitä ja kuolintapahtuman piirteitä keski-ikäisillä suomalaisilla. Tutkimusjoukkoon kuului 6 510 miestä ja 5 800 naista eri puolilta Suomea. Tutkitut olivat 30–59-vuotiaita. Tutkimusväestön terveydentilaa selvitettiin perustutkimuksessa 1966–72 ja uudelleen 1973–76. Sepelvaltimotautikuolleisuus oli neljän vuoden aikana tuhatta henkeä kohti miehillä 13,0, naisilla 1,8. Äkkikuoleman ilmaantuvuus oli vastaavasti 7,8 ja 0,7. Kuolemaan johtamattoman sydäninfarktin ilmaantuvuus oli miehillä 15,1 ja naisilla 2,7. Äkkikuoleman tavallisin tapahtumapaikka oli koti ja tavallisin tapahtuma-aika aamupäivä. Seurannan alkaessa rasitukseen liittyvä rintakipu ja nitroglyseriinin käyttö oli tavallisempaa äkkikuoleman kohdanneilla kuin muilla sepelvaltimotautiin kuolleilla. Äkkikuoleman vaara oli suurin sydäninfarktin sairastaneilla ja selvästi suurentunut myös niillä, joilla oli sepelvaltimotautiin viittaavia EKG-muutoksia. Tupakointi ja alkoholinkäyttö ennustivat toisistaan riippumatta äkkikuolemaa mutta eivät muuta sepelvaltimotautikuolemaa. Näiden vaaratekijöiden vaikutus säilyi myös sepelvaltimotautiin sairastuneilla.
Description: 110 s.
Subject (ysa): sepelvaltimotauti
sydäninfarkti
äkkikuolema
riskitekijät
keski-ikäiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ML75_Suhonen 1988.PDF 14.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record