Epidemiology of sciatica and herniated lumbar intervertebral disc

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/162601

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Epidemiology of sciatica and herniated lumbar intervertebral disc
Author: Heliövaara, M
Publisher: The Social Insurance Institution, Research Institute for Social Security
Date: 1988
Language: eng
Number of pages: 147
Belongs to series: Publications of the Social Insurance Institution ; ML:76
ISBN: 951-669-237-0
ISSN: 0355-483X
URI: http://hdl.handle.net/10138/162601
Abstract: Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli tuottaa iskiasta ja lanneselän välilevytyrää koskevat epidemiologiset perustiedot. Mini-Suomi-terveystutkimuksessa lääkäri diagnosoi jommankumman näistä sairauksista (välilevyoireyhtymän) 5,1 %:lla miehistä ja 3,7 %:lla naisista, jotka kuuluivat 30 vuotta täyttäneitä suomalaisia edustaneeseen väestönäytteeseen. Joka toisen diagnosoidun välilevyoireyhtymän syyosuudeksi väestön työkyvyttömyydestä laskettiin 6 %. Monet selkäydinkanavan kokoa kuvastavat röntgenologiset mitat olivat välilevyoireyhtymää sairastavilla pienempiä kuin muilla selkäkivuista kärsineillä henkilöillä. Iskiasoireyhtymän ja lanneselän välilevytyrän vaaratekijöiden tunnistamiseksi tutkittiin, mitkä tekijät ennustivat näiden sairauksien ilmaantumista 11 vuoden seurannan aikana Kansaneläkelaitoksen autoklinikan tutkimilla 57 000 henkilöllä. Seurantatiedot saatiin yleissairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä. Autonkuljettajan tai teollisuustyöntekijän ammatti, liikapainoisuus, yli 180 cm:n pituus miehillä ja yli 170 cm:n pituus naisilla sekä hermostolliset rasitusoireet ennustivat iskiasta ja välilevytyrää.
Subject: alaselkäkipu
Subject (yso): epidemiologia
selkäsairaudet
iskias
nikamavälilevyn esiinluiskahdus
riskitekijät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ML76_Heliövaara 1988.pdf 18.45Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record