Nollataanko nollamaksuluokka? : verkkokeskustelu lasten päivähoidon asiakasmaksuista vuonna 2007

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/16263
Julkaisun nimi: Nollataanko nollamaksuluokka? : verkkokeskustelu lasten päivähoidon asiakasmaksuista vuonna 2007
Tekijä: Kapanen, Karoliina Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Päiväys: 2009-10-02
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16263
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuskohde on vuonna 2007 käyty kansalaiskeskustelu lasten päivähoidon asiakasmaksuista ja varsinkin niiden alapuolelle jääneestä maksuttomasta (kokopäivä)hoidosta eli niin sanotusta nollamaksuluokasta. Tuona vuonna tapahtui mielenkiintoinen käänne hoitomaksujen saralla: valtioneuvosto esitti joidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lähiajan muutoksista. Samassa yhteydessä esitettiin "vähimmäismaksun käyttöönottoa" lasten kokoaikaiseen päivähoitoon aivan pienituloisimmille asiakkaille, korvaamaan vallinneen käytännön eli maksuttoman hoidon. Hallitus kuitenkin päätyi itse toiseen ratkaisuun vain muutamia kuukausia suunnitelmansa julkistamisen jälkeen. Nollamaksuluokka pelastui. Tässä opinnäytteessä esitellään kansalaisten näkemyksiä valtioneuvoston suunnitelmasta ja siitä luopumisesta, sekä yleensä päivähoidon tuloluokkaperusteisesta asiakasmaksujärjestelmästä. Tutkimuskohde on yksityinen, epävirallinen puhetaso virallisen ja asiantuntijatason asemasta. Opinnäytteen aihealueet ja käsittelytavat kiinnittyvät lasten elinolojen, kuten päivähoidon ja taloudellisen toimeentulon, tutkimukseen. Tutkimusote on laadullinen. Keräsin kirjallisen alkuperäisaineiston ja hyödynsin sen käsittelyssä teema-analyysi -menetelmää. Tutkielman lähtökohtana oli analysoida vuonna 2007 kansalaisten käymää, informaalia verkkokeskustelua nollamaksuluokan lakkauttamisehdotuksesta ja yleensä päivähoidon asiakasmaksuista. Tutkimuskohteena olivat 597 Kaksplus -lehden verkkosivuston maksuttomaan keskusteluryhmään jätettyä anonyymiä viestiä ajanjaksolla 1.5. 31.12.2007. Verkkokeskustelu analysoitiin kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin, Kaksplus -keskustelijoita yritettiin identifioida sekä tarkastella vuorovaikutuksessa esiintyneitä ilmaisuja ja tapoja. Toiseksi, viesteistä irrotettiin niiden (selkeimmin näkyvä) tavoite tai pyrkimys. Kolmanneksi, viestit purettiin koodeihin ja jälleen osista kokonaisuuksiksi. Keskustelua tarkasteltiin siinä nollamaksuluokan poistoehdotukseen ja/tai yleensä vallinneeseen asiakasmaksukäytäntöön suhtautumisten perusteella. Saadut tulokset osoittavat esimerkiksi, että keskustelu päivähoidon asiakasmaksuista kytkeytyi myös laajemmin lapsiperheasioihin, kuten muihin yhteiskunnallisiin palveluihin ja tukiin sekä hyvän vanhemmuuden ja legitiimin päivähoitoasiakkuuden käsityksiin.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.html 6KB HTML Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot