Rajan ylityksiä : Anna-Maija Raittilan runouden kristillisyydestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2262-9
Title: Rajan ylityksiä : Anna-Maija Raittilan runouden kristillisyydestä
Author: Mäkitalo, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-17
URI: http://hdl.handle.net/10138/162738
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2262-9
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation is the first monograph written on Anna-Maija Raittila´s poetry. Raittila published 11 collections, the first of which is Ruiskukkaehtoo in 1947 and the last Paratiisini puut in 1999. The study discusses Christianity in Raittila s poetry and shows that it follows Christian mysticism, a contributing tendency to modernism. It is reflected in experiences portrayed by the poetry where the border of concrete reality is broken and the speaker is touched by, and feels, the presence of transcendent divine reality. Five frames of reference repeatedly occurring in poetry are utilised in this study to examine the content and characteristics of Raittila s poetry. These frames of reference are Christian art, Mary the mother of Jesus, intimate interaction without words, natural landscape and birds, and the paradisiacal garden. These frames of reference, introduced in the sections of this thesis as starting points, synthesise themes of poems. Poems analysed using the close reading method reveal the symbols of Raittila s poetry and the Biblical intertextuality in it. The study shows that the poet has used episodes described in her diary as an aid when writing a poem. Verbal traces left by the diary enrich the interpretation of the published poetry analysed by revealing information connected to the creation of a poem. According to the study an experience transcending the concrete reality of the poet is in particular connected to suffering, distress and a crisis of life. This experience transforms the relation of the poet to herself, other people and life, and fills the poet with a presentiment of the emergence of new life-energy. The experience is often associated to Revelations in its descriptions of the new heaven and earth, and references to it complement the image of the presence of divine reality in everyday situations and/or point to the poet seeing around her the garden of paradise and sensing its atmosphere. The paradisiacal moment is described by grace, joy and playfulness, non-hierarchical sense of community, unconditional mutual openness and sensual non-verbal interaction. Nature symbolism restates the image of man as earth, connected to the cyclical flow of life-energy in nature receiving symbolical meanings depicting human life. Among birds the nightingale is central and its voice transforms itself into an image of man consumed by passionate life-energy of paradisiacal origin. Also the meditative nature of the poetry reflects Christian mysticism, and it is connected to the structure and expression of the poetry. A medieval work of art often becomes the medium of meditation: the poet identifies herself with the events and figures therein and finds a response to a topical problem, to suffering and to distress. Ekphrastic poems convey the image of God as mother. key words: Anna-Maija Raittila, modernism in lyrics, Christian mysticism, ekphrasis, meditative poetry, nature lyrics, Bible in fiction, diariesTutkimus on ensimmäinen Anna-Maija Raittilan runoutta esittelevä monografia. Raittila julkaisi 11 kokoelmaa, joista ensimmäisen Ruiskukkaehtoon vuonna 1947 ja viimeisen Paratiisini puut vuonna 1999. Tutkimus osoittaa, että runous myötäilee modernismissa vaikuttavaa henkistä virtausta, kristillistä mystiikkaa. Se välittyy runoissa kuvattuina elämyksinä ja puhetilanteina, joissa puhujan konkreettisen todellisuuden raja ylittyy ja hän aistii jumalallisen todellisuuden kosketuksen ja läsnäolon. Runoutta tarkastellaan viidestä toistuvasti esiintyvästä viitekehyksestä käsin. Ne ovat kristillinen kuvataideteos, Maria Jeesuksen äiti, sanaton intiimi vuorovaikutus, luontomaisema ja linnut sekä paratiisin puutarha. Tutkimuslukujen lähtökohtina esitellyt viitekehykset yhdistävät luvuissa esiteltyjen runojen teemoja. Lähiluvun keinoin analysoidut runot paljastavat myös Raittilan runouden symboliikkaa ja runoudelle ominaista raamatullista intertekstuaalisuutta. Tutkimus osoittaa runoilijan käyttäneen päiväkirjamerkintöjä runon kirjoittamisen apuna. Julkaistuihin runoihin sanallisia jälkiä jättäneet merkinnät rikastavat analysoitujen runojen tulkintaa tuomalla esiin runojen syntyhistoriaan liittyvää tietoa. Tutkimuksen mukaan runon puhujan konkreettisen todellisuuden murtava aistivoimainen elämys liittyy erityisesti kärsimykseen, hätään ja ajankohtaiseen kriisiin. Elämys muuttaa puhujan suhteen itseen, toisiin ihmisiin ja elämään ja tartuttaa häneen aavistuksen uuden elämänvoiman viriämisestä. Elämyksen pohjatekstinä on usein Johanneksen ilmestyksessä kuvattu uusi taivas ja maa, joka täydentää kuvaa jumalallisen todellisuuden läsnäolosta arjen tilanteissa ja / tai viittaa siihen, että runon puhuja näkee ympärillään paratiisin puutarhan ja tuntee sen ilmapiirin, jota ilmentävät ilmentävät armo, ilo ja leikkimielisyys, hierarkiaton yhteisöllisyys, varaukseton keskinäinen avoimuus ja aistienvarainen, sanaton vuorovaikutus. Runouden luontosymboliikka toistaa kuvaa ihmisestä maana, johon liittyvä elämänenergian syklinen kiertokulku luonnossa saa ihmisen elämää kuvaavia symbolisia merkityksiä. Linnuista keskeinen on satakieli, jonka ääntely muuttuu kuvaksi ihmisen valtaavasta paratiisillista alkuperää olevasta intohimoisesta elämänenergiasta. Kristilliseen mystiikkaan kuuluu myös runouden meditatiivisuus, joka liittyy runojen rakenteeseen ja ilmaisuun. Meditaation välineenä on usein varhainen kristillinen kuvataideteos ja ikoni: runon puhuja eläytyy niihin kuvattuihin tapahtumiin ja henkilöihin ja saa vastauksen ajankohtaiseen ongelmaan, kärsimykseen ja hätään. Ekfrastisissa runoissa välittyy Raittilan runouden kuva äidillisestä Jumalasta. asiasanat: Anna-Maija Raittila, lyriikan modernismi, kristillinen mystiikka, ekfrasis, meditatiivinen runous, luontolyriikka, Raamattu kaunokirjallisuudessa, päiväkirjat.
Subject: kotimainen kirjallisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RAJAN_YLI_uusi.pdf 2.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record