Epidemiological follow-up study on dietary antioxidant vitamins. Results from the Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/162803

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Epidemiological follow-up study on dietary antioxidant vitamins. Results from the Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey
Author: Järvinen, R
Publisher: Kela
Date: 1996
Language: en
Belongs to series: Studies in social security and health 11
ISBN: 951-669-406-3
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10138/162803
Abstract: Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää antioksidanttisten vitamiinien saanti Kansaneläkelaitoksen autoklinikkatutkimuksen ravintoaineistossa, arvioida ravintotietojen luotettavuutta, selvittää antioksidanttisten vitamiinien ja henkilöiden muiden ominaispiirteiden välisiä yhteyksiä sekä tutkia niiden saannin suhdetta keuhkosyövän ilmaantuvuuteen. Vuosina 1967–1972 selvitettiin haastattelemalla 5 304 miehen ja 4 750 naisen ruoankäyttö edellisenä vuonna. Tutkimukseen osallistui 15-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä 27 paikkakunnalta. Miehet saivat keskimäärin karoteenia 1,76, E-vitamiinia 8,51 ja C-vitamiinia 79,4 mg/vrk. Naisten vastaava saanti oli 2,46, 6,56 ja 83,7 mg/vrk. Vuonna 1983 beetakaroteenipitoisuus analysoitiin 341 seeruminäytteestä, jotka oli säilytetty pakastettuina (-20 °C). Naisten ryhmässä beetakaroteenin saannin ja seerumipitoisuuden välillä oli merkitsevä yhteys. Antioksidanttisten vitamiinien saannin toistettavuus 4–8 kuukauden välein tehdyissä ravintohaastatteluissa vuosina 1973–1976 toteutetussa uusintatutkimuksessa oli kohtalaisen hyvä (ryhmän sisäiset korrelaatiot 0,53–0,78), mutta verrattaessa saanteja perustutkimuksen ja uusintatutkimuksen haastatteluista yhtäpitävyydet olivat huonompia (r=0,34–0,42). Yleensä antioksidanttisten vitamiinien saanti oli vähäisempää ikääntyneillä, miehillä, fyysisen työn tekijöillä ja tupakoijilla. Runsaimmin antioksidanttivitamiineja saaneilla tupakoimattomilla miehillä oli pienentynyt vaara sairastua keuhkosyöpään 20 vuoden seurannan aikana. Samanlaista eroa ei todettu tupakoivien ryhmässä.
Description: 207 s.
Subject: antioksidantit
C-vitamiini
E-vitamiini
karotenoidit
keuhkosyöpä
ravinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia11.pdf 22.16Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record