"Pitäis kaikkien ihmisten löytää umami jostain" : Lapsiperheiden kokemuksia Makumestari-kiertueesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181685
Title: "Pitäis kaikkien ihmisten löytää umami jostain" : Lapsiperheiden kokemuksia Makumestari-kiertueesta
Author: Höylänen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181685
http://hdl.handle.net/10138/162902
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives.The aim of this study is to qualitatively study the experiences of Makumestari tour's visitors. Makumestari tour was organised by Ruokakulttuurikeskus Ruukku Ry. The research findings will evaluate the success of the event and will provide development suggestions for the future Makumestari tour events. Furthermore, visitors' thoughts based on how the event can have an impact on children's food habits will be evaluated in this study. Insufficient diet and lack of vegetables in the diet are the most common problems concerning children and families' food habits. The aim of the flavour education, based on Sapere method, is to provide food education to children, diversify families' diets, and to eliminate neophobia. All this is meant to be carried out with children enjoying themselves with learning. Methodology. Material of this study was collected by interviewing children and adults visiting Makumestari events in Autumn 2015. Adults and children were interviewed in small groups, in six different cities. Interviews were executed after visitors had performed series of tasks concerning different human basic senses. 66 groups and total of 165 people including 93 adults, 41 girls and 31 boys were interviewed for the study. Material was analysed with the content analysis through arranging material by themes and categories based on research questions. Results and conclusions. According to the study Makumestari tour was a successful and well organized event. The event was believed to increase interest towards food, widen notions about food and decrease food neophobia. The event helped people to understand their own senses and people learnt to recognise how important every sense is when it comes to food. In this event children seemed to have the courage to taste new flavours and the children are believed to continue trying new flavours in the future due to the event. The visitors found the event useful and important. On the other hand, visitors were concerned whether the event only reaches people who are already interested in food and healthy eating habits and questioned if the one single event is enough to change people's food habits permanently. In the future the events should be arranged more regularly at public places or in schools and nurseries in order for the event to reach a wider audience.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia laadullisesti Ruokakulttuurikeskus Ruukku Ry:n järjestämän Makumestari-kiertueen kävijöiden kokemuksia tapahtumasta. Tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa tapahtuman onnistumisesta ja kehitysideoita seuraavaa tapahtumakiertuetta varten. Lisäksi tuodaan esiin kävijöiden ajatuksia tapahtuman mahdollisuuksista vaikuttaa lasten ruokatottumuksiin. Lasten ja lapsiperheiden syömisen ongelmia ovat yksipuolinen ruokavalio ja vähäinen kasvisten käyttö. Sapere-menetelmään perustuvan makukoulun tarkoitus on lapsilähtöisesti ja ilon kautta tutustuttaa ruokaan, monipuolistaa lapsiperheiden ruokavalintoja sekä vähentää uutuuden pelkoa eli neofobiaa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla Makumestari-tapahtumissa käyneitä lapsia ja aikuisia syksyllä vuonna 2015. Haastattelut toteutettiin aistiradan suorittamisen jälkeen ryhmittäin kuudella paikkakunnalla. Aineisto koostui 66 ryhmän haastatteluista eli yhteensä 165 ihmisen kokemuksista, joista aikuisia oli 93, tyttöjä 41 ja poikia 31. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä teemoittelemalla ja luokittelemalla aiheita tutkimuskysymyksien mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan Makumestari-kiertue oli onnistunut ja hyvin järjestetty kokonaisuus. Tapahtumien uskottiin lisäävän kiinnostusta ruokaa kohtaan, laajentavan käsitystä ruoasta sekä vähentävän ruokaestoja. Kiertue myös mahdollisti omien aistien toimintaan tutustumisen ja opetti kävijöitä huomaamaan jokaisen yksittäisen aistin tärkeyden. Tapahtumassa lapset uskalsivat maistaa uusia makuja ja tapahtuman uskottiin vaikuttavan lasten rohkeuteen maistaa uusia makuja myös jatkossa. Makumestari-kiertuetta pidettiin tärkeänä ja hyödyllisenä, mutta kävijät olivat kuitenkin huolissaan siitä, tavoittaako se vain ne, ketkä ovat muutenkin kiinnostuneita ruoasta ja terveellisestä syömisestä ja riittääkö yksittäinen tapahtuma muuttamaan ruokatottumuksia. Tapahtumaa tulisikin jatkossa järjestää säännöllisemmin yleisellä paikalla tai kouluissa ja päiväkodeissa, jotta se pystyisi tavoittamaan laajemmin koko väestöä.
Subject: makukoulu
lasten ruokakasvatus
ruokaneofobia
aistit
haastattelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Jenni Höylänen.pdf 728.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record