Kastiketunnelmasta värien vallankumoukseen : Suomalaiset design-painokankaat 1960-luvulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Mattsson, Nina
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201605181677
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/162915
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to gather information and pictures of the 1960 printed textiles, analyze them, and to build the image of Finnish society and the Finnish position of printed fabrics in the textile industry. The aim of this thesis was to examine the 1960s printed fabrics through the change in Finnish society and the textile industry. One aspect of the research will bring is 1950s breakthrough in the Finnish applied art. Printed fabrics were marketed at the time, "Designtextiles" and were heavily involved in the 1960s in the prevailing "Finnish design" phenomenon. From the large production of printed textiles of the 1960s, I chose for the primary data those 91 designs whose timing and designer were known. For the image analysis I created categories according to the colour, shape, composition, repeat and its size. As the secondary data, I analysed magazines of the 1960s and literature. The visual appearance of printed fabrics changed considerably in the 1960s. Developments in printing technology and colours affected to the visual look of the printed fabrics. In the 1960s, the whole society was in transition and that was reflected in printed fabrics, for example, in space-related motives, youth culture, current cultural phenomena, such as art and music. Large textile factories did not hire textile artists as their designers until the early 1950s, instead, patterns were ordered from abroad. Effective cooperation between designer education and industry began in the 1960s. Marimekko's breakthrough abroad and the concept of "Finnish design" also connected with printed fabrics influenced the new appreciation of applied art and success of printed fabrics. The characteristic signs of the printed textiles in the 1960s were: bold bright and strong colours, interesting and unconventional colour combinations, motives in huge sizes up to just one motive in one pattern repeat, clean graphic lines and modern topical issues of the time. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kuvia 1960-painokankaista, analysoida niitä ja rakentaa kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta ja painokankaiden asemasta suomalaisessa tekstiiliteollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkastella 1960-luvun painokankaita yhteiskunnan muutoksen ja suomalaisen tekstiiliteollisuuden kautta. Yhden näkökulman tutkimukselle tuo 1950-luvun suomalaisen taideteollisuuden läpimurto. Painokankaita markkinoitiin tuolloin designpainokankaina ja olivat vahvasti mukana 1960-luvulla vallinneessa Finnish design-ilmiössä. Menetelmät. 1960-luvun laajasta painokangastuotannosta valitsin analysoitavaksi ne 91 kuosia, joista oli tiedossa ajoitus ja suunnittelija. Painokankaiden analysoinnin avuksi laadin luokittelurungon. Painokankaita analysoidessa merkittäviä tekijöitä ovat värit, muodot, sommittelu eli painokankaista puhuttaessa raportti ja sen koko. Primääriaineistona olivat 1960-luvun painokankaat ja sekundääriaineistona aikalaislehdet ja alan kirjallisuus. Tulokset ja johtopäätökset. Painokankaiden visuaalinen ulkoasu muuttui huomattavasti 1960-luvulla. Siihen vaikutti paitsi painotekniikan ja värien kehitys, myös normeista vapautumista hakeva nuorisokulttuuri. 1960-luvulla yhteiskunta oli murroksen edessä ja se näkyi painokankaissa muun muassa avaruusaiheina ja sai vaikutteita kulttuurin ajankohtaisista ilmiöistä, kuten musiikista. Tekstiilitaiteilijoita palkattiin suurien tehtaiden ateljeihin suunnittelijoiksi vasta 1950-luvun alussa, sitä ennen painokangasmalleja tilattiin ulkomailta. Kankaanpainanta muodostui omaksi oppinaineeksi 1960-luvun alussa, jolloin alkoi myös yhteistyö teollisuuden kanssa. Marimekon läpimurto ulkomailla ja Finnish design -käsitteen liittäminen painokankaisiin vaikutti painokankaiden taideteolliseen arvostukseen ja menestykseen. 1960-luvun teollisille designpainokankaille tunnusomaisimpia merkkejä ovat: rohkeat kirkkaat ja vahvat värit, mielenkiintoiset väriyhdistelmät, kuosin valtava koko ja isot yhden kuviokerran kokoiset mallikerrat, puhtaat graafiset linjat ja aikansa modernit ajankohtaiset aiheet. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject painokangas fi
dc.subject 1960-luku fi
dc.subject suomalaiset painokankaat fi
dc.title Kastiketunnelmasta värien vallankumoukseen : Suomalaiset design-painokankaat 1960-luvulla fi
dc.title.alternative From the gravy-coloured athmosprere to the revolution of colours : Printed Finnish design fabrics in the 1960s en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201605181677

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nina_Mattsson_Kastiketunnelma.pdf 4.974Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record