Näkökulmia sukupolvienväliseen oikeudenmukaisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16296
Title: Näkökulmia sukupolvienväliseen oikeudenmukaisuuteen
Author: Korkeaoja, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-02-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16296
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on sukupolvienvälinen oikeudenmukaisuus. Aihetta käsitellään lähinnä teoreettisen kirjallisuuden varassa. Tutkielma käsittelee yhtäältä sukupolvienvälistä oikeudenmukaisuutta abstraktista näkökulmasta sivuten sukupolvienvälisen vallan epäsymmetriaa, riskin käsitettä ja identiteetittömyysongelmaa sekä toisaalta konkreettisemmin demokratiaa, sukupolvienvälisiä tulonsiirtoja sekä eläkejärjestelmää. Tutkimuskysymys on, mitä tämä tarkoittaa sukupolvienvälinen oikeudenmukaisuus. Edelleen, miten vastuu tulevaisuudesta suhtautuu yhteiskunnan eri järjestelmätasojen toimintaan, ja miten maailman muuttuminen on muuttanut tätä vastuuta. Olennaisin kysymys sukupolvienvälisen oikeudenmukaisuuteen liittyen on, miten vastuumme tulevaisuuden sukupolvia kohtaan suhtautuu riskiyhteiskunnassa väistämättä esiintyvään epävarmuuteen toimiemme vaikutuksista. Tutkielma rakentuu kriittisen realismin tradition pohjalle, erityisesti Heikki Patomäen tekstejä painottaen. Konkreettisen todellisuuden peruskivi puolestaan on Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoria, joka tarjoaa moniulotteisen kehyksen maailman muuttumiselle. Tätä tarkentaa Sven Ove Hanssonin analyysit siitä, miten voimme suhtautua epävarmuuteen riskiyhteiskunnassa ja millä perusteilla konkreettisia päätöksiä voi tehdä. Derek Parfitin panos tutkielmaan on näkökulma tulevaisuuden perustavimpaan ongelmaan yksilötasolla: siihen että meidän tekomme vaikuttavat tulevaisuuden henkilöiden olemassaoloon ja lukumäärään. Sukupolvienvälisen oikeudenmukaisuuden lyhytaikaisempia vaikutuksia peilataan vakuutuksen käsitteen kautta, sen johtava teoreetikko on ollut Francois Ewald. Koko tutkielman mittapuuna on kuitenkin John Rawls, jonka oikeudenmukaisuuden määritelmää arvioidaan riskiyhteiskunnan kehyksessä. Tutkielman keskeisimmät tulokset liittyvät oikeudenmukaisuuden ajallisuuteen. Koska oikeudenmukaisuus ei voi perustua muuhun kuin tietoon toimiemme mahdollisista vaikutuksista, niin tämä tieto asettaa tekojen oikeudenmukaisuuden arviointiperustan. Tekojen oikeudenmukaisuus riippuu siitä minkälaisia vaikutuksia niillä sen hetkisen tiedon perusteella saattaa olla. Tämä käsitys sisältää implisiittisen velvoitteen hankkia tietoa tulevaisuuden vaikutuksista. Oikeudenmukaisuus nähdään myös erilaiseksi yhteiskunnan eri järjestelmätasoilla: Sosiaalipoliittisten järjestelmien tasolla tehdyt pitkän aikavälin päätösten vaikutukset ovat paljon ennustettavampia kuin esimerkiksi ilmaston lämpenemisen vaikutukset, ja tämä ennustettavuus tekee oikeudenmukaisuuden soveltamisen helpommaksi. Tätä taustaa vasten muokataan John Rawlsin esittämiä periaatteita riskiyhteiskuntaan paremmin sopiviksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.287Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record