Suomeen superministeriö!: ministeriöiden yhdistyminen työntekijöiden kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16297
Title: Suomeen superministeriö!: ministeriöiden yhdistyminen työntekijöiden kokemana
Author: Graubner, Cecilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2009-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16297
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vuoden 2008 alussa Suomeen perustettiin uusi työ- ja elinkeinoministeriö, johon yhdistettiin aikaisemmat kauppa- ja teollisuusministeriö sekä osa sisäasiainministeriöstä ja työministeriöstä. Ministeriöiden yhdistymisestä on käynnissä seurantatutkimus, jonka ensimmäinen kyselyaineisto kerättiin vuoden 2007 lopulla. Tämä Pro-gradu tutkielma käsittelee seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyaineiston avoimeen kysymykseen saatuja vastauksia, jossa työntekijät kirjoittavat omista kokemuksistaan muutostilanteessa. Tutkielman tarkoituksena on tutkia työntekijöiden kokemuksia ministeriöiden yhdistymisestä ja heidän näkemyksiänsä siitä, miltä tulevaisuus näyttää uudessa työ- ja elinkeinoministeriössä. Ministeriöiden yhdistymistä tarkastellaan työntekijän omana kokemuksena, jolloin näkökulma on yksilöllinen, inhimillinen ja työntekijän todellisuutta kuvaava. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu tutkimuksiin ja kirjallisuuteen organisaatiomuutoksista sekä fuusioista. Teoreettinen viitekehys johdattaa lukijan ymmärtämään yleisesti organisaatioiden muutoksia, muutoksen ominaisuuksia, johtamista sekä kulkua kokonaisuudessaan. Viitekehyksessä painotetaan fuusiota organisaation muutostilanteena, jossa sitä käsitellään työntekijän näkökulmasta. Tutkielman näkökulman ollessa yksilöllinen, ainoastaan työntekijän kokemuksia kuvaava, myös viitekehyksen teoriat ja katsaukset perustuvat työntekijän näkökulmaan organisaation muutostilanteessa. Tutkielmassa on käytetty aineistolähtöistä menetelmää, jolloin teoreettinen viitekehys on muodostettu vasta aineiston analyysin jälkeen. Tutkielman perustana on fenomenologinen näkemys ja analyysimenetelmänä on käytetty tulkitsevaa fenomenologista analyysiä. Tutkielman tulosten perusteella ministeriöiden yhdistymisprosessi oli työntekijöiden mielestä kokonaisuudessaan positiivinen tapahtuma, vaikkakin sen toteutusta ja kiireistä aikataulua kritisoitiin. Toteutuksen epäkohdiksi ilmenivät heikko johtajuus, tiedotus ja henkilöstön huomioiminen sekä uusien työtehtävien jakamiseen liittyvät menettelyt ja ulkopuolisen konsultin käyttäminen muutoksen apuna. Työntekijöiden pohtiessa tulevaisuutta uudessa työ- ja elinkeinoministeriössä, haasteiden muodossa esiin nousivat uuden organisaatiokulttuurin muodostuminen sekä johtajuus. Tulevaisuuden toiveina nähtiin organisaation toimivuus, henkilöstöjohtamiseen panostaminen sekä muutoksen tarkoituksen toteutuminen. Myös epäilyjä uuden organisaation sujuvuudesta ja asioiden muuttumisesta nousi esiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.259Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record