Health in Southern Finland : Bioarchaeological analysis of 555 skeletons excavated from nine cemeteries (11th -19th century AD)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2176-9
Title: Health in Southern Finland : Bioarchaeological analysis of 555 skeletons excavated from nine cemeteries (11th -19th century AD)
Author: Salo, Kati Hannele
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Arkeologia
Oikeuslääketieteen laitos, Lääketieteen tiedekunta
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2176-9
http://hdl.handle.net/10138/163042
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This work deals with the paleopathology of 555 skeletons from nine cemeteries in southern Finland dating from the 11th to the beginning of the 19th century. This is the first large-scale osteological investigation of Finnish human remains, since skeletal material in Finland is not usually preserved well. A greater number of younger individuals were identified from coastal sites than from inland sites, which may be due to real health differences, or to fertility differences between coastal towns and inland sites, or simply to taphonomy. Previous bioarchaeological studies have shown that early towns were unhealthy environments, which may also be a factor. Dental diseases were found to be more common in females, and trauma in males, as in previous bioarchaeological studies. Dental diseases, joint diseases, and trauma are age-progressive diseases, and cribra orbitalia and metabolic diseases were found more often in subadult individuals, as expected. No association between stature and any of the health-related parameters could be observed. Dental diseases are more common in more modern populations than in more ancient ones, as expected. These questions should, however, be studied further with the help of paleodietary/paleogenetic analyses. Most of the pathological lesions that were statistically significantly associated with each other were expected to be so, but some unexpected relationships also appeared. For example, skeletal trauma and entheseal changes were statistically significantly found more often in individuals with more dental calculus, whereas periapical lesions were statistically significantly associated with vertebral osteoarthritis. These unexpected co-ocurrences should be studied further, not only in bioarchaeology, but also in modern medicine, to discover whether these are just rare coincidences or whether these pathologies really do/did co-occur for some reason.Suomalaisten sairaudet - Tautihistorian tutkimus Suomalaisten arkeologisten ihmisluulöytöjen avulla Kati Salon väitöstutkimus paljastaa menneiden ihmisten tautihistoriasta Suomessa rautakauden lopulta 1800-luvun alkuun. Väitöskirjassa on tarkasteltu tautien levinneisyyttä tutkimalla 555 vainajan jäännökset yhdeksästä paikasta Etelä-Suomesta. Hautaukset ajoittuvat 1000-luvulta 1800-luvun alkuun eli ajalta ennen nykyaikaisen lääketieteen kehittymistä. Tämä on ensimmäinen laaja-alainen ihmisluututkimus Suomesta. Tutkimuksen tuloksena voidaan sanoa, että rannikkokaupungeista löytyi nuorempina kuolleita vainajia kuin sisämaassa. Tämä saattaa johtua joko kaupunkilaisten huonommasta terveydestä, kaupunkien runsaammasta syntyvyydestä tai luurankojen erilaisesta säilymisestä alueiden välillä. Tämä vahvisti käsitystä yleiseurooppalaisesta varhaisten kaupunkien heikoista terveysoloista myös Suomessa. Samoin aineistosta on nähtävissä että hammassairaudet ovat lisääntyneet ajan myötä Suomessa, samoin kuin muualla Euroopassa. Terveydessä havaittiin eroja sukupuolten välillä, sillä hammassairaudet olivat yleisempiä naisilla, kun taas luunmurtumat miehillä. Naisten hammasairauden yleisyys saattaa selittyä useilla raskauksilla ja imetyksellä. Miehillä on taas enemmän vammoja sekä muinaisissa että nykyisissä väestöissä. Kuten oletettiinkin, hammassairaudet, nivelsairaudet ja vammat lisääntyivät kuoliniän myötä ja puutostauteja löytyi enemmän lapsina kuolleilta. Huomattava on kuitenkin, että pituudella ei havaittu mitään yhteyttä terveyteen. Mielenkiintoisimmat tulokset tulivat kuitenkin vähemmän arkeologiassa huomiota saaneesta kysymyksestä: Mitkä luustossa olevat sairauksien merkit usein esiintyvät yhdessä samoilla vainajilla? Useimmat näistä yhteyksistä olivat oletettuja tuloksia, mutta tämän tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, että tulehduspesäkkeet leukaluussa esiintyvät samoilla henkilöillä joilla oli nivelrikko selkärangassa. Toinen esimerkki yllättävästä löydöstä oli, että vammat esiintyivät samoilla henkilöillä, joilla oli runsaasti hammaskiveä. Näitä löydöksiä kannattaa tutkia eteenpäin sekä arkeologiassa että lääketieteessä, jotta tiedettäisiin onko kyse vain harvinaislaatuisesta sattumasta vai onko näiden tautien välillä syy-seuraus yhteys, joka voisi selittyä myös nykyään sairauksia aiheuttavalla tekijällä. Lisätietoja: p. 044-5823065 tai kati.h.salo@helsinki.fi, väitös 22.6.2016 klo 12 Helsingin yliopiston pienessä juhalasalissa
Subject: arkeologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HEALTHIN.pdf 11.05Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record