Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: miestapainen kulttuurimaku Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16311
Title: Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: miestapainen kulttuurimaku Suomessa
Author: Laihiala, Tuomo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-03-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16311
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kulttuurin kulutus ja kulttuurimaku ovat sukupuolen mukaan jäsentyneitä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä on miehille tyypillinen eli miestapainen kulttuurimaku Kulttuuripääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun Suomessa -tutkimushankkeen kyselyaineiston perusteella. Jonkin toimintatavan nimeäminen miestapaiseksi on empiirinen havainto. Lisäksi miestapaisuus on lähellä habituksen käsitettä, joka koostuu muun muassa ruumiiseen sisäistetyistä käyttäytymisen ja toiminnan tavoista. Tutkielma nojaa Pierre Bourdieun teoreettiseen viitekehykseen sosiaalisesta erottautumisesta, jossa keskeisiä ovat maku sekä kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen pääoma, joiden laadussa ja määrässä luokat eroavat toisistaan.Tutkielmassa esitetään, että sosiaalinen erottautuminen ja sukupuolinen erottautuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Aineiston empiirinen analyysi lähtee liikkeelle sen selvittämisestä, millaisia miesten maku- ja kulttuurimieltymykset ovat naisiin verrattuna. Lähemmän tarkastelun kohteeksi valitaan ne kysymykset, joissa sukupuolten väliset suhteelliset erot ovat suuria. Miestapainen maku on operationalisoitu luokittelemalla miehille naisia tyypillisempää kulttuurimakua vastaavat kulttuuriset käytännöt miestapaiseksi mauksi. Miestapainen kulttuurimaku määrittyy useassa tapauksessa negatiiviseksi jonkin asian tekemättömyyttä tai siitä pitämättömyyttä osoittavaksi mauksi kuten oopperan inhoamiseksi tai kaunokirjojen lukemattomuudeksi. Miehille tyypillinen, miestapainen kulttuurimaku onkin pääsääntöisesti vastakohtaista naisten hallitsemalle korkeakulttuurille. Miestapaisesta mausta on rakennettu summamuuttujat seitsemälle kulttuurin aihealueelle (televisio ja elokuvat, lukeminen, vapaa-ajan ja lomanvietto, musiikki, urheilu ja liikunta, ulkonäkö ja terveys sekä ulkona syöminen ja ruokailu). Nämä summamuuttujat on myös yhdistetty yhdeksi summamuuttujaksi. Varianssianalyysin avulla tutkitaan, miten eräät perustavat sosiaaliset taustatekijät (ikäluokka, ammattiluokitus, koulutusaste ja asuinpaikka) vaikuttavat miestapaiseen makuun. Siinä missä makuero perustuu jo määritelmänsä mukaisesti sukupuoleen, miestapainen kulttuurimaku selittyy lisäksi nuorella iällä, matalalla koulutuksella ja työntekijäasemalla. Asuinpaikan mukainen vaihtelu on pientä. Tutkielman lopussa päätellään, kuinka erityisesti nuorten miesten tulee erottautua maullaan ja habituksellaan naisista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.045Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record