Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: miestapainen kulttuurimaku Suomessa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Laihiala, Tuomo
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:23:44Z
dc.date.available 2010-05-04T13:23:44Z
dc.date.issued 2009-03-16
dc.identifier.other valttiivi:2009-53 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16311
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Kulttuurin kulutus ja kulttuurimaku ovat sukupuolen mukaan jäsentyneitä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä on miehille tyypillinen eli miestapainen kulttuurimaku Kulttuuripääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun Suomessa -tutkimushankkeen kyselyaineiston perusteella. Jonkin toimintatavan nimeäminen miestapaiseksi on empiirinen havainto. Lisäksi miestapaisuus on lähellä habituksen käsitettä, joka koostuu muun muassa ruumiiseen sisäistetyistä käyttäytymisen ja toiminnan tavoista. Tutkielma nojaa Pierre Bourdieun teoreettiseen viitekehykseen sosiaalisesta erottautumisesta, jossa keskeisiä ovat maku sekä kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen pääoma, joiden laadussa ja määrässä luokat eroavat toisistaan.Tutkielmassa esitetään, että sosiaalinen erottautuminen ja sukupuolinen erottautuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Aineiston empiirinen analyysi lähtee liikkeelle sen selvittämisestä, millaisia miesten maku- ja kulttuurimieltymykset ovat naisiin verrattuna. Lähemmän tarkastelun kohteeksi valitaan ne kysymykset, joissa sukupuolten väliset suhteelliset erot ovat suuria. Miestapainen maku on operationalisoitu luokittelemalla miehille naisia tyypillisempää kulttuurimakua vastaavat kulttuuriset käytännöt miestapaiseksi mauksi. Miestapainen kulttuurimaku määrittyy useassa tapauksessa negatiiviseksi jonkin asian tekemättömyyttä tai siitä pitämättömyyttä osoittavaksi mauksi kuten oopperan inhoamiseksi tai kaunokirjojen lukemattomuudeksi. Miehille tyypillinen, miestapainen kulttuurimaku onkin pääsääntöisesti vastakohtaista naisten hallitsemalle korkeakulttuurille. Miestapaisesta mausta on rakennettu summamuuttujat seitsemälle kulttuurin aihealueelle (televisio ja elokuvat, lukeminen, vapaa-ajan ja lomanvietto, musiikki, urheilu ja liikunta, ulkonäkö ja terveys sekä ulkona syöminen ja ruokailu). Nämä summamuuttujat on myös yhdistetty yhdeksi summamuuttujaksi. Varianssianalyysin avulla tutkitaan, miten eräät perustavat sosiaaliset taustatekijät (ikäluokka, ammattiluokitus, koulutusaste ja asuinpaikka) vaikuttavat miestapaiseen makuun. Siinä missä makuero perustuu jo määritelmänsä mukaisesti sukupuoleen, miestapainen kulttuurimaku selittyy lisäksi nuorella iällä, matalalla koulutuksella ja työntekijäasemalla. Asuinpaikan mukainen vaihtelu on pientä. Tutkielman lopussa päätellään, kuinka erityisesti nuorten miesten tulee erottautua maullaan ja habituksellaan naisista. en
dc.language.iso fi
dc.title Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: miestapainen kulttuurimaku Suomessa fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.045Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record