"...nuorisorangaistus ja intti ne on periaattees saanu mut rauhoittumaan...": kerronnallinen lähestymistapa nuorten rikosoikeudellisissa seuraamuksissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Vogt-Airaksinen, Tiina
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:23:55Z
dc.date.available 2010-05-04T13:23:55Z
dc.date.issued 2009-04-02
dc.identifier.other valttiivi:2009-68 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16321
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten kokemuksia rangaistuna olemisesta sekä pohtia millaiset käänteet ohjaavat nuorta kohti parempaa elämää. Kiinnostukseni kohteena ovat myös selviytyvyys sekä suojaavat tekijät, joilla arvellaan olevan myönteinen vaikutus nuorten elämään. Lähestyn tutkimuskysymystä erottamalla toisistaan nuoriso-ongelmat ja nuorten ongelmat. Ensimmäisellä käsitteellä tarkoitan aikuisyhteiskunnan määrittelemiä ongelmia ja nuorten ongelmilla tarkoitan nuorten itsensä subjektiivisesti kokemia ongelmia. Kerronnallinen lähestymistapa rikoksia tehneisiin nuoriin on punainen lanka, jota kuljetan läpi tutkimuksen. Se on kiinnostunut nuorten ongelmista, eli nuorten itsensä kokemista ja määrittelemistä ongelmista. Lähestymistavalle on ominaista herkistyä nuorten kertomien elämäntarinoiden moninaisuudelle, nähdä hänen tekojensa taakse, haluten näin ymmärtää nuoren vaikuttimia ja toimintatapoja. Haastattelin tutkimustani varten kymmenen nuorisorangaistukseen tuomittua nuorta miestä. Tulkitsin aineiston elämäkerrallisuuden ja narratiivisuuden näkökulmista, käyttäen temaattista sisällönanalyysiä. Aineiston manuaalinen käsittely tuotti joukon teemoja, joita analysoin ikään ja elämänvaiheeseen pohjautuvalla jaottelulla. Nuorten haastatteluista kävi ilmi, että he eivät erottaneet seuraamuksessa olemista ratkaisevalla tavalla muusta elämästään. He eivät kokeneet, että nuorisorangaistuksella olisi ollut heidän elämäänsä kovin suurta merkitystä. Heidän mielestään tapaamisissa käytiin pääsääntöisesti läpi samoja asioita vain näkökulman muuttuessa. Nuoria kiusasi jonkin verran käydä keskusteluissa ja sovittaa seuraamuksen suorittaminen omaan arkeensa, mutta suurin osa ei nähnyt rangaistusta haitallisena itselleen. Suurelle osalle haastatelluista nuorista nuorisorangaistus oli subjektiivisella ja tietoisella tasolla jokseenkin yhdentekevä. Nuorisorangaistuksen suorittaminen oli osa heidän elämäänsä, eivätkä nuoret miettineet sen hyötyjä tai haittoja. Nuorista suurin osa aikoi kuitenkin lopettaa rikosten teon ja tulevaisuuden suunnitelmiin kuului työ tai opiskelu, itsenäinen asuminen ja riittävä toimeentulo. Monien nuorten kohdalla normaaliin arkielämään liittyvät tapahtumat, kuten varusmiespalveluksen suorittaminen, parisuhde tai omien lasten syntyminen, merkitsivät myönteistä käännettä elämässä. Myös seuraamuksen sisällöllä saattoi olla nuorelle iso merkitys. Esimerkiksi osallistumalla Suuttumuksen hallinta kurssille osana seuraamusta oli mahdollista oppia hillitsemään aggressiivista käyttäytymistään. en
dc.language.iso fi
dc.title "...nuorisorangaistus ja intti ne on periaattees saanu mut rauhoittumaan...": kerronnallinen lähestymistapa nuorten rikosoikeudellisissa seuraamuksissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.342Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record