Sarkasmin automaattinen tunnistus – tämä toimii hyvin!

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011945
Julkaisun nimi: Sarkasmin automaattinen tunnistus – tämä toimii hyvin!
Tekijä: Hämäläinen, Mika
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on yhtäältä tunnistaa sarkasmiin liittyviä piirteitä ja toisaalta luoda malli löydettyjen piirteiden pohjalta koneoppimisalgoritmia varten. Algoritmin tarkoituksena on tunnistaa sarkasmia automaattisesti. Sarkasmin piirteitä tutkitaan laadullisin menetelmin valitun korpuksen perusteella. Korpus koostuu kahden South Park -TV-sarjan ja kahden Archer-TV-sarjan jaksoista tehdyistä transkriptiosta. Analyysissä ei oteta huomioon kinesiikkaa eikä paralingvistiikkaa, sillä näiden piirteiden automaattinen tunnistus on monimutkaisuutensa tähden jätettävä omaksi tutkimushaarakseen. Analyysin tuloksena löydetään hankalasti tunnistettavaa sarkasmia, kuten sellaista, joka vaatii mielenteoriaa, sekä helpommin tunnistettavaa sarkasmia, jota värittää ristiriitaisuus yleistiedon kanssa, sarkasmin eksplisiittinen toteaminen tai relevanssin maksiimin rikkominen. Myös liioittelu ja ylenpalttisen positiiviset kuvaukset liittyvät sarkasmiin. Ohjattua koneoppimisalgoritmia varten kehitettään laskennallinen tapa eristää seuraava piirrejoukko syötteestä: leksikaalinen taso (kuten liioittelu), sentimentti, ristiriitaisuus yleistiedon kanssa sekä mielenteoria. Näiden piirteiden eristäminen ei kuitenkaan ole triviaalia, joten tutkimuksessa esitetään vain approksimaatioita piirteiden eristämiseen. Perustavanlaatuisempi piirteiden eristäminen vaatii huomattavan määrän lisätutkimusta, ja se jääkin tulevaisuuden tutkimussuunnaksi.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201606011945
http://hdl.handle.net/10138/163231
Päiväys: 2016
Avainsanat: sarkasmi
ohjattu koneoppiminen
sarkasmin tunnistus
Oppiaine: Spansk filologi
Spanish Philology
espanjalainen filologia


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Mika_Hamalainen_Progradu_2016.pdf 959.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot