Työttömästä joutilaaksi : palvelukeskus Duurin ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien polku huono-osaisuuden vyyhtiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16349
Title: Työttömästä joutilaaksi : palvelukeskus Duurin ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien polku huono-osaisuuden vyyhtiin
Author: Peltovaara, Pertti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16349
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani tutkimuskohteena ovat ikääntyvät (yli 55-vuotiaat) pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat työttöminä työnhakijoina Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu 30 työtöntä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohderyhmän elämäntilanteeseen liittyvää huono-osaisuuden kasautumista sekä sisäisiä tarinoita työttömyydestä ja työstä syrjäytymisestä. Huono-osaisuuden kasautumista tutkin laatimani Duurin sosiaalityön vaikuttavuusmittarin avulla. Kokeilin mittaria kaikkien kohderyhmään kuuluvien kanssa. Tulosten pohjalta laadin huono-osaisuuden kasautumista esittelevän taulukon. Työstä syrjäytymistä tutkin haastattelemalla 10 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä ja analysoimalla kvalitatiivisesti heidän työttömyyttään koskevien sisäisten tarinoiden sisältöä. Huono-osaisuuden kasautuminen muodostaa Duurin ikääntyvillä asiakkailla kokonaisuuden jota kutsun Duurin vyyhdiksi. Duurin vyyhdissä saman työttömän elämäntilanteessa yhdistyvät pitkä työttömyys, alhainen koulutustaso, arjenhallinnan vaikeudet, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat sekä henkisten ja sosiaalisten voimavarojen hyödyntämisen vaikeudet oman elämäntilanteen muuttamiseksi. Duurin vyyhti on kehittynyt yli 10 vuotta jatkuneen työttömyyden seurauksena. Vuosien kuluessa työtön on siirtynyt ensisijaisilta työmarkkinoilta ulkoisille työmarkkinoille ja syrjäytynyt pysyvästi työstä. Samassa tahdissa työttömän toimeentulo on muuttunut ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta toimeentulotukeen perustuvaksi. Työvoimapalveluissa työtön on siirretty normaaleista työvoimatoimiston palveluista erityispalveluiden, työvoiman palvelukeskuksen, asiakkaaksi. Työttömyyden pitkittyessä edelleen työtön siirretään kokonaan työvoiman ulkopuolelle. Sen jälkeen hän ei ole enää edes työtön vaan kuuluu uusien työmarkkinoiden joutilaaseen ja pysyvästi palkkatyöstä syrjäytyneeseen alaluokkaan. Ikääntyvien työttömien sisäiset tarinat työttömyydestä ja työstä syrjäytymisestä jakautuvat Duurissa kolmeen tarinatyyppiin. Yleisin tarinatyyppi on helpotustarina, jossa työn loppuminen tulee henkilölle henkisenä helpotuksena. Umpikujatarinassa työtön kokee työn loppumisen henkisesti musertavana vastoinkäymisenä ja leimaamisena epäkelvoksi ihmiseksi. Kolmas tarinatyyppi on normitarina, jota Duurista löytyi vain yksi tarina. Siinä työtön koki työn sosiaalisten normien sanelemana itseisarvona vailla taloudellista merkitystä. Tutkielman tärkeimmät lähteet ovat huono-osaisuuden kasautumiseen ja työttömyyteen liittyen Kortteinen, Matti Tuomikoski, Hannu 1998: Työtön; Vähätalo, Kari 1998: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta; Hänninen, Sakari Karjalainen, Jouko 2007: Tarve harkinnassa. Teoksessa Hänninen, Sakari ym. (toim.) 2007: Pääsy kielletty! Sisäisen tarinan osalta keskeinen lähde on Hänninen, Vilma 2000: Sisäinen tarina, elämä ja muutos.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.609Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record