Glitteripisteet : Kehollisen ajattelun kertomus tiedonluomisprosessista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092235
Title: Glitteripisteet : Kehollisen ajattelun kertomus tiedonluomisprosessista
Author: Pohjanpalo, Lalla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092235
http://hdl.handle.net/10138/163561
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Clever methods and research designs are needed in the research field of embodied thinking. There is a need to find repeatable research methods and testable hypothesis. (Nuñez, 2012, 329.) The aim of this master's thesis is to find solutions for how the embodied thinking can be identified in the knowledge creation process and how the embodied thinking can be recognized in the process and in the designed artifact. This research was implemented from the data gathered by the Handling Mind project, in Autumn 2014. It is a development study, where craft science student groups (three students) designed children's accessories for a sea world's guided tours. The purpose of applying the narrative expectation analysis was a pursuit to make the process of recognizing embodied thinking in the knowledge process more transparent. After the expectation analysis revealed occurrences of embodied thinking, idea-response pairs were defined and then formed into chains from a new idea to the final artifact, so as to interpret embodied thinking in knowledge creation process. The narrative expectation analysis resulted in a rich material for further analysis of the embodied thinking in a knowledge creation process. The spots where a new design idea and embodied thinking encountered in the collaborative design process were proved significant for the embodied thinking. These implemented analyzes revealed the essential themes of structure, materials, form and utility in designing an artifact in a collaborative design process. Based on these results it can be concluded that embodied thinking is observable with the narrative expectation analysis and embodied thinking can be recognized in a knowledge creation process. The use of narrative expectation analysis manifested itself as a useful method that revealed embodied thinking as expected. The pair and chain analysis supported the narrative nature of this study and reinforced the results of the narrative expectation analysis about revealing and identifying the embodied thinking in the knowledge creation process. According to the results and the small sample of this study in mind it can be argued that the learning in the knowledge creation process could be proved without formal exams or essays.Kehollisen ajattelun tutkimuksessa on keskeistä löytää menetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksen toisintamiseen ja hypoteesien testaamiseen (Nuñez, 2012, 329). Tämän tutkielman tavoitteena oli löytää vastauksia siihen miten kehollinen ajattelu voidaan paikantaa tiedonluomisprosessissa ja miten kehollinen ajattelu näkyi tiedonluomisprosessissa tai lopullisessa artefaktissa. Tutkimus toteutettiin Handling Mind –projektin syksyllä 2014 keräämästä kehittämistutkimusaineistosta, jossa kolmen hengen tekstiilityönopettajaopiskelijaryhmät suunnittelivat lapsen asusteen merimaailman elämyskierrokselle. Narratiivisen odotusanalyysin soveltamisen tarkoituksena oli lisätä läpinäkyvyyttä kehollisen ajattelun paikantamisessa tiedonluomisprosessissa. Odotusanalyysin osoittamista kehollisen ajattelun kohdista käsin muodostettiin ensin idea-vastepareja ja lopulta ketjuja tiedonluomisprosessin kehollisen ajattelutoiminnan tulkitsemiseksi. Narratiivinen odotusanalyysi synnytti rikkaan aineiston kehollisen ajattelun analysoimiselle. Uuden suunnitteluidean ja kehollisen ajattelun risteyskohdat osoittautuivat kehollisen ajattelun kannalta merkittäviksi paikoiksi. Tämä analyysi nosti esille myös tiedonluomisen kannalta keskeiset tuotteen muotoa, rakennetta, materiaaleja ja käytettävyyttä käsittelevät teemat. Tästä voidaan päätellä, että kehollisella ajattelulla on oma roolinsa tiedonluomisprosessissa. Ajattelun ja tiedonluomisen voidaan näin ollen nähdä olevan näkyvää ja kertovan jo omassa toiminnassaan ajattelusta ja oppimisesta. Narratiivisen odotusanalyysin käyttö kehollisen ajattelun tunnistamisessa osoittautui käyttökelpoiseksi menetelmäksi, joka teki kehollista ajattelua näkyväksi toivotulla tavalla. Parien ja ketjujen muodostaminen kehollisen ajattelun ilmenemisestä tiedonluomisprosessissa tuki tutkimuksen narratiivista luonnetta ja vahvisti narratiivisella odotusanalyysillä saatuja tuloksia kehollisen ajattelun esille saamisesta ja näkymisestä tiedonluomisprosessissa. Tämän pieniotantaisen tutkimuksen valossa voidaankin ajatella, ettei oppimista tiedonluomisprosessissa välttämättä tarvitsisi osoittaa enää erillisellä kirjallisella suoritteella.
Subject: tiedonluominen
yhteisöllinen tutkiva suunnittelu
kehollinen ajattelu
kehittämistutkimus
narratiivinen odotusanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lalla_pohjanpalo_pg_2016.pdf 4.558Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record