Pariskuntien persoonallisuuspiirteiden ja arvojen samankaltaisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092197
Title: Pariskuntien persoonallisuuspiirteiden ja arvojen samankaltaisuus
Author: Vartiainen, Hanna-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092197
http://hdl.handle.net/10138/163578
Thesis level: master's thesis
Abstract: Koska persoonallisuus voidaan määritellä suhteellisen pysyväksi ja yksilölliseksi tavaksi ajatella, tuntea sekä toimia, ja koska arvojen avulla voidaan selittää motiivejamme ja asenteitamme, voidaan sekä persoonallisuuden että arvojen ajatella vaikuttavan parinmuodostukseen. On havaittu viitteitä siitä, että pariskuntien samankaltaisuus on yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen ja pienentyneeseen avioeron riskiin, mikä tekee pariskuntien samankaltaisuuden johdonmukaisesta tutkimisesta tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pariskuntien samankaltaisuutta viiden suuren persoonallisuuspiirteen sekä Schwartzin 10 ja 19 arvotyypin suhteen. Näiden teorioiden sekä aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella asetettiin hypoteesit, joiden mukaan pariskunnat ovat samankaltaisia (1) persoonallisuuden piirteistä avoimuudessa, tunnollisuudessa ja ulospäinsuuntautuneisuudessa, (2) arvojen motivaatioulottuvuuksissa sekä 10 arvotyypistä hedonismissa, itseohjautuvuudessa, universalismissa, hyväntahtoisuudessa, perinteissä, yhdenmukaisuudessa ja turvallisuudessa sekä (3) 19 arvotyypistä hedonismissa ja perinteissä sekä kaikissa itseohjautuvuuden, universalismin, hyväntahtoisuuden, yhdenmukaisuuden ja turvallisuuden tarkennetuissa arvotyypeissä. Tämän tutkimuksen aineisto oli osa laajempaa tutkimusprojektia, ja se koostui 261 18-55-vuotiaasta heteropariskunnasta, jotka olivat pienten lasten vanhempia, ensimmäistä lastaan odottavia sekä yliopisto-opiskelijoita puolisoineen. Tutkimuksen tulokset vastasivat pääosin asetettuja hypoteeseja. Havaittiin, että pariskunnat ovat samankaltaisia kaikkien persoonallisuuspiirteiden suhteen. Arvojen suhteen havaittiin, että pariskunnat ovat samankaltaisia arvojen motivaatioulottuvuuksien suhteen, 10 arvotyypistä universalismin, perinteiden, yhdenmukaisuuden, hedonismin, itseohjautuvuuden, turvallisuuden, hyväntahtoisuuden, suoriutumisen ja vallan suhteen sekä 19 arvotyypissä kaikissa universalismin, itseohjautuvuuden, yhdenmukaisuuden ja vallan tarkennetuissa arvotyypeissä sekä tarkennetuissa arvotyypeissä hyväntahtoisuus-luotettavuus, turvallisuus-yhteiskunnallinen, vaatimattomuus ja maine. Tulosten perusteella vaikuttaisi siis siltä, että naiset ja miehet eivät päädy keskenään parisuhteisiin täysin sattumanvaraisesti, vaan että persoonallisuuspiirteet ja arvot ohjaavat ainakin jossain määrin parinmuodostusta.Because personality can be defined as a relatively permanent and individual way of thinking, feeling, and acting, and because personal values can be used to explain our motives and attitudes, both personality and personal values may be considered to influence mate selection. The similarity of couples has been observed to be linked to relationship satisfaction and a smaller divorce risk, which makes the consistent study of couple similarity important. The purpose of this study was to investigate couple similarity in Big Five personality traits, as well as in the 10 and 19 personal values defined by Schwartz. Based on these theories and earlier research, three hypotheses could be set, according to which couples are similar (1) in the personality traits of openness, conscientiousness, and extraversion, (2) on the motivational dimensions of personal values, and in hedonism, self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, and security from the 10 value types, and (3) in hedonism and tradition, as well as in all the specified value types of self-direction, universalism, benevolence, conformity, and security from the 19 value types. The sample of this study was a part of a larger project, and it consisted of 261 18-55-year-old heterosexual couples, all of which were either parents of small children, expecting their first child, or university students and their spouses. The results of this study principally corresponded to the hypotheses. The couples were observed to be similar in all Big five personality traits, on the motivational value dimensions, in universalism, tradition, conformity, hedonism, self-direction, security, benevolence, achievement, and power from the 10 value types, in all of the specified value types of universalism, self-direction, conformity, and power, as well as in the specified value types of benevolence-dependability, security-societal, humility, and face from the 19 value types. According to these results, it seems that men and women do not end up in relationships completely arbitrarily, but that personality traits and personal values guide couple formation at least to some extent.
Subject: similarity
couples
values
Schwartz value theory
personality
samankaltaisuus
pariskunnat
arvot
Schwartzin arvoteoria
persoonallisuus
Subject (yso): big five -teoria
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HannaLeena_Vartiainen_pg_2016.pdf 713.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record