Etätyön vuorovaikutteinen johtaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092237
Title: Etätyön vuorovaikutteinen johtaminen
Author: Wakkola, Rosita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092237
http://hdl.handle.net/10138/163588
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to describe how managers establish relational leadership with remote employees and to investigate the special characteristics that remote work brings to managers' leadership. The study applies the leader-member exchange – theory (LMX) which is founded on the principles of trust and reciprocity. Technological and economical changes in people's working lives have made remote work a very topical and widely researched issue. However, up to now, few studies have focused on management of remote employees. This study will offer an insight into the subject of relational leadership in the context of leadership from a distance. The target group of the study consists of 12 managers from the capital region of Finland who are currently working as managers of partially remote employees. These managers work in companies, in the public sector or in associations. The data was gathered through theme interviews with the managers towards the end of the year 2015. The interview themes related specifically to the research questions, centering on the special characteristics of remote leadership and manager-employee interaction in the remote work context. The interviews were held in the interviewees' offices and the data was analyzed through content analysis. The study results indicated that relationships between managers and subordinates in remote work vary but were mainly positive. In addition, the study supports the theory that the manager plays an important role in building relational leadership with remote workers. Managers' ability to build and maintain trust was seen as important particularly in high-quality exchange relationships. The special characteristics of remote leadership primarily include technology-mediated communication, the need to adapt mentally to situations and the possibilities afforded to both employees and employers by remote work. In general, managers of remote employees need to have the ability to communicate effectively via technology, to build trust relationships with their subordinates, and to strengthen their team's sense of togetherness. This research highlights that while managing remote subordinates is a challenging form of leadership, it can be rewarding for the managers if successful, and is likely to enhance subordinates' well-being and efficiency at work.Tutkielman tavoitteena oli tarkastella sitä, miten vuorovaikutteinen johtaminen toteutuu etätyön johtamisessa ja minkälaisia erityispiirteitä etätyö tuo esimiestyöhön. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin kahdenvälisen esimies-alaissuhteen teoriaa (leader-member exchange, LMX). Tähän liittyvät tiiviisti luottamuksen ja vastavuoroisuuden käsitteet. Työelämän teknologinen ja taloudellinen muutos tekee tutkielmasta ajankohtaisen. Muutoksen myötä yhä useammat esimiehet tarjoavat alaisilleen mahdollisuutta joustavampaan työskentelyyn etätyön muodossa. Etätyötä on ilmiönä tutkittu paljon, mutta sen johtamisesta ei ole vielä merkittävästi tutkimustietoa. Tämä tutkimus vastaa tähän puutteeseen vuorovaikutteisen etätyön johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena olivat 12 pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä, jotka toimivat tällä hetkellä esimiehenä osittain etätyötä tekeville alaisilleen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla marras-joulukuun 2015 aikana. Haastattelujen teemat olivat tutkimuskysymysten mukaisesti vuorovaikutus etätyössä sekä etätyön erityispiirteet johtamisessa. Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella vuorovaikutteisuus toteutui etätyön johtamisessa vaihtelevasti, mutta pääosin onnistuneesti. Tutkimustulokset tukivat teoriaa esimiehen vastuun tärkeydestä vuorovaikutteisuuden rakentumisessa. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpito koettiin tärkeänä etenkin korkealaatuisen vuorovaikutussuhteen (high-quality exchange relationship) muodostumisessa. Etätyön johtamisen erityispiirteinä nousivat esille etenkin teknologiavälitteinen kommunikointi, henkisen sopeutumisen tarve sekä etätyön tuomat mahdollisuudet muun muassa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen suhteen. Tämän tutkimuksen perusteella etätyöntekijöiden johtaminen on haastavaa etenkin luottamuksen rakentamisen kannalta. Onnistuessaan se voi kuitenkin lisätä työntekijöiden työhyvinvointia ja tehokkuutta ja olla näin palkitsevaa myös esimiehille.
Subject: vuorovaikutteinen johtaminen
kahdenvälisen esimies-alaissuhteen teoria (LMX)
korkealaatuinen vuorovaikutussuhde
teknologiavälitteinen johtaminen
Subject (yso): etätyö
johtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rosita_Wakkola_Progradu_2016.pdf 850.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record