Muinaislöydöistä Duudsoneihin : perinteinen ja moderni kulttuuriperintö Kalevala Korun korumallistoissa ja toiminnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092254
Title: Muinaislöydöistä Duudsoneihin : perinteinen ja moderni kulttuuriperintö Kalevala Korun korumallistoissa ja toiminnassa
Alternative title: From the Viking jewelry to the Dudesons : Traditional and modern cultural heritage in the collections and operation of Kalevala Jewelry
Author: Puustjärvi, Eeva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092254
http://hdl.handle.net/10138/163611
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Kalevala Jewelry, the most well-known jewelry company of Finland, was founded in 1937 and is owned by The Kalevala Women's Association, a cultural organization which preserves and advances national heritage. Traditionally, Kalevala Jewelry is known for its historical jewelry, but in the 2000's the company has focused particularly in modern design. This study analysed the collections and operation of the company in the context of cultural heritage theory. The study focused on the collections and operation of the company during the era of its establishment in the 1930–40's and during the modern era in the 2000–2010's. The objective of the study was to analyse if the operation and collections of the company were consistent with the changes in the prevailing heritage conceptions. The secondary objective was to decipher how company's own heritage has impacted Kalevala Jewelry's collections and operation. The analysis was based on literature of Kalevala Jewelry and The Kalevala Women's Association, jewelry catalogs from different eras, articles about Kalevala Jewelry published in the Pirta magazine and press releases of the company. Furthermore, Kalevala Jewelry's design leader Kirsti Doukas and Petra Nikkinen, who is in charge of company's communication, were interviewed. The analysis was conducted following the NCT-model for the qualitative content analysis. The collections and operation of Kalevala Jewelry in its first decades were found to be advanced compared with the prevailing heritage conception of the decades. The development, which has occurred in the operation of the company in the 2000's, were shown to reflect the development in the prevailing heritage conception. Traditional cultural heritage was found to be the most evident in Kalevala Jewelry's historical jewelry. However, manifestations of modern unofficial and intangible cultural heritage were found in the company's modern collection. The own heritage of Kalevala Jewelry was shown to be a fundamental part of the company's operation. The heritage of Kalevala Jewelry is also seen in the company's jewelry collections.Vuonna 1937 perustettu Kalevala Koru Oy tunnetaan historiallisiin malleihin perustuvista koruistaan, mutta 2000-luvulla yritys on panostanut erityisesti moderniin muotoiluun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kalevala Korun korumallistoja ja toimintaa ennen ja nyt kulttuuriperintötutkimuksen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy siihen, miten Kalevala Korussa on hyödynnetty kulttuuriperintöä korumuotoilussa eri aikoina. Kalevala Korun toimintaa yrityksen alkuvuosikymmeninä 1930–40-luvuilla vertaillaan tuona aikana vallalla olleeseen perinteiseen kulttuuriperintökäsitykseen. Nykytoimintaa 2000–2010-luvuilla vertaillaan nykyisin vallalla olevaan moderniin kulttuuriperintökäsitykseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään miten yrityksen oma kulttuuriperintö näkyy Kalevala Korun toiminnassa ja korumallistoissa. Aineistona käytettiin Kalevala Korun ja yrityksen omistavan Kalevalaisten Naisten Liiton historiasta kertovaa kirjallisuutta, Kalevala Korun eri vuosikymmenten tuotekuvastoja, Kalevala Korua koskevia artikkeleita Pirta-lehdestä sekä Kalevala Korun lehdistötiedotteita. Lisäksi haastateltiin yrityksen muotoilujohtajaa Kirsti Doukasta ja viestinnästä vastaavaa Petra Nikkistä. Aineiston analyysi tehtiin laadullisen sisällönanalyysin NCT-mallin mukaisesti. Tutkimus osoitti, että Kalevala Korun alkuvuosikymmenten toiminta oli ajan kulttuuriperintökäsitykseen nähden edistyksellistä. Yrityksen toiminnassa 2000-luvulla tapahtuneet muutokset heijastavat kulttuuriperintökäsityksessä tapahtunutta kehitystä. Modernin kulttuuriperintöajattelun piirteistä nykytoiminnassa korostuivat osallistavuus, elämyksellisyys, kulttuuriperinnön kaupallistuminen sekä painotuksen siirtyminen aineellisesta aineettomaan ja virallisesta epäviralliseen kulttuuriperintöön. Kalevala Korun historialliset korut pohjautuvat perinteisen käsityksen mukaiseen aineelliseen ja muinaiseen kulttuuriperintöön. Sen sijaan osa 2000-luvun moderneista koruista pohjautuu moderniin kulttuuriperintökäsitykseen kuuluvaan aineettomaan ja elävään kulttuuriperintöön. Yrityksen oma kulttuuriperintö osoittautui erittäin tärkeäksi osaksi Kalevala Korun toimintaa ja se näkyi myös korumallistoissa.
Subject: korumuotoilu
Kalevala Koru
Kalevalaisten Naisten Liitto
NCT-malli
Subject (yso): kulttuuriperintö
korut
kulturarv
smycken


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Puustjarvi.pdf 6.063Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record