Tieto tiimityössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092239
Title: Tieto tiimityössä
Alternative title: Knowledge in teamwork
Author: Weckström, Marika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092239
http://hdl.handle.net/10138/163621
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Teamwork as a method is very common among employees. Working together and achieving goals craves a lot of communication and knowledge sharing among colleagues. When working with people, it is fact that there are many different personalities and communication habits. Purpose of this study was to examine how knowledge is created in teamwork. The process of the knowledge creation was examined through communication and knowledge sharing among team members. Purpose of this study was to bring up the problem points in this team and through that develop knowledge sharing and make teamwork more effective. The theoretical framework of this study concentrates to examine Nonaka and Takeuchi's (1995) theory of knowledge creation through knowledge conversion, but phenomenon is examined also through other researchers point of view. Results are viewed through this knowledge conversion model. The data was collected from one company's team in October-November 2015. Team members answered to a questionnaire and wrote down memories about their knowledge sharing. I also interviewed eight team members and observed two team meetings. In this team they are communicating a lot, but still there are problems with the knowledge sharing. Team is split in to two different teams, where only one half gets all the information and also shares it. Part of the team members feels that they cannot openly communicate with other team members and cannot bring up development ideas, which affects to knowledge creation. The results show that there is problem with the knowledge sharing between researcher and some research assistants.Tiimityö on jo monelle työntekijälle arkipäiväinen toimintatapa. Yhdessä työskenteleminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii kollegoiden kanssa keskustelemista ja avointa tiedon jakamista. Koska tiimityö on ihmisten välistä kanssakäymistä, ei pois voi sulkea sitä, että yhdessä tiimissä voi olla monenlaisia persoonia ja monenlaisia tapoja kommunikoida. Tutkielmani tarkoituksena olikin tarkastella miten tietoa muodostetaan tiimityössä. Tiedon muodostumisen prosessia tarkastelin tiimissä käydyn kommunikaation ja tiedon jakamisen kautta. Tuloksien avulla tarkoituksena oli löytää ongelmakohdat tiimityössä ja näin kehittää ja parantaa tiedon jakamista. Teoreettisena viitekehyksenä käytin tiedon muodostumisen osalta Nonakan ja Takeuchin (1995) kehittämää tiedonkonversio-teoriaa tiedon muodostumisesta. Heidän teoriansa on laajalti hyväksytty ja käytetty teoria monien tutkijoiden keskuudessa. Myös tuloksia tarkastelin tämän tiedonkonversion kautta. Keräsin aineiston erään yrityksen tiimin jäsenistä loka- ja marraskuun 2015 aikana. Tiimin jäsenet vastasivat kyselylomakkeeseen ja he pitivät kolmen viikon ajan päiväkirjaa tiedon jakamisestaan. Haastattelin myös kahdeksan tiimin jäsentä ja havainnoin kahta tiimipalaveria. Tulokset osoittavat, että tiimissä kommunikoidaan runsaasti, mutta silti tiedon jakamisessa on ongelmaa. Tiimi on jakautunut kahtia, jolloin vain osa on tiedon jakamisen ja vastaanottamisen piirissä. Tiedon muodostumiseen vaikuttaa eniten se, että osalla tiimin jäsenistä on tunne etteivät voi avoimesti kommunikoida kaikkien kanssa tai tuoda esiin kehitysehdotuksia.
Subject: teamwork
knowledge creation
knowledge sharing
communication
tiimityö
tiedon muodostuminen
tiedon jakaminen
kommunikaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marika_Weckstrom_2016.pdf 3.381Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record