Ruudun takaa : jääkiekon selostaminen TV-yleisön antaman palautteen valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092218
Title: Ruudun takaa : jääkiekon selostaminen TV-yleisön antaman palautteen valossa
Author: Salo, Martti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092218
http://hdl.handle.net/10138/163624
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: Aims The aims of this thesis were to examine the audience feedback given during the 2014 Sochi Winter Olympics regarding ice hockey commentator Kaj Kunnas. Yle received an unprecedented amount of feedback about Kunnas via e-mail. Sports commentators have a significant role in sports broadcasting considering the viewing experience of spectators. The aim of this study was to form a view of the issues about Kunnas that existed in the audience feedback. Methods The thesis was conducted as a qualitative study. The original data was collected from the entire mass of audience feedback regarding all sports commentators in the Yle TV broadcasts during the Sochi Winter Olympics. The final research data that was used in the thesis consisted of 213 critical and reasoned, individual feedback that focused on the sports commentating of Kaj Kunnas. The 213 individual feedbacks were analyzed with an inductive content analysis method, using the Microsoft Excel spreadsheet program. Results and conclusions The results consisted of five subjects that described the themes within the critical audience feedback regarding Kaj Kunnas. The subjects are: 1. Speech and voice control, 2. Spoken language, 3. Knowledge about ice hockey, 4. Concentration, 5. Individual personality. These topics reflect the expectations of the public considering ice hockey broadcasts. They also reflect how the commentator should take account of the public viewpoint. The results of this study can be applied to the field of education, as well as a basis for further studies.Tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vuoden 2014 Sotshin talviolympialaisten aikana jääkiekko-otteluja Ylen TV-lähetyksissä selostaneeseen Kaj Kunnakseen kohdistettua yleisöpalautetta. Tuolloin Kunnakseen kohdistui valtavasti kriittistä sähköpostipalautetta, jota lähetettiin Yle Urheilun toimitukseen. Urheiluselostajalla on merkittävä rooli television urheilulähetyksen katsojakokemuksen kannalta. Tutkimuksessa pyritään muodostamaan käsitys niistä aiheista, joita TV-yleisön palaute Kunnaksen selostamiseen liittyen sisälsi. Menetelmät Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen kokonaisaineisto kerättiin Ylen urheiluselostajiin kohdistetuista kirjallisista sähköpostipalautteista Sotshin talviolympialaisten aikana. Lopullinen tutkimusaineisto muodostui 213 kriittisestä, perustellusta yleisöpalautteesta, jotka kohdistuivat Kaj Kunnaksen urheiluselostamiseen. Palautteet analysoitiin aineistolähtöisellä induktiivisella sisällönanalyysilla Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmassa. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimustuloksiksi muodostui viisi aihetta, jotka kuvasivat niitä Kaj Kunnaksen urheiluselostamiseen kohdistuvia aiheita, joita TV-yleisön lähettämä kriittinen, perusteltu palaute sisälsi. Ne ovat: 1. Puhe ja äänenkäyttö, 2. Kielenkäyttö, 3. Lajiosaaminen, 4. Peliin keskittyminen, 5. Persoona. Nämä aiheet heijastavat yleisön odotuksia jääkiekon selostamista kohtaan. Tulosten avulla voidaan pohtia minkälaista selostamisen tulisi olla, ja kuinka selostajan olisi huomioitava yleisön näkökulmaa. Tuloksia voidaan soveltaa alan koulutuksessa sekä jatkotutkimusten pohjana.
Subject: urheiluselostaminen
urheilujournalismi
yleisöpalaute
mediaesiintyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record