"Ihana kun meillä on tällainen koti" : Kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092220
Title: "Ihana kun meillä on tällainen koti" : Kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä
Author: Kalaniemi, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092220
http://hdl.handle.net/10138/163626
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Objectives: This thesis is about interior designer and interior design. In this thesis, I interviewed seven people who had had their home designed by an interior designer. My main goal was to find out if the interior design or the interior designer had any influence on dwelling or how the inhabitants felt about their home or if they even called their apartment as home. The terms "apartment" and "home" are often used as a synonym for each other but in my mind, there is a clear difference between those concepts. My goal was also to find out if the interior design had an influence on how the people define those two concepts. Methods: My method in this thesis was theme interview. Of the seven people interviewed, four were women and three were men. Five of the interviewees lived in the Helsinki metropolitan area and two in the inner Finland. The interviews have been transcribed and the answers have been categorized into themes. I also requested my interviewees to take pictures from their homes and those pictures have also been analyzed in this thesis. Results and conclusions: The interior designer had a little influence on how well the inhabitants dwelled in their homes but the apartments had been called homes without the designer, as well. The interior designer did not either have any influence on the inhabitants' favorite places. However, the co-operation between the interior designer and the inhabitants had been successful excluding some minor exceptions. The inhabitants trusted especially in the designers' expertise in the major changes such as bringing down a wall etc. and in the color choices. Based on the interviews, the functionality of the apartment is essential for the inhabitants in their everyday life.Tavoitteet: Tutkimukseni käsittelee sisustussuunnittelijaa käyttäneiden ihmisten suhdetta kodikkuuden käsitteeseen, yhteistyötä suunnittelijan kanssa ja arjen toimintaa suunnitellussa kodissa. Mielestäni asukas ja asunto muodostavat parhaassa tapauksessa kodin, ja halusinkin tutkia, kuinka suunnittelija pystyy tai pystyykö vaikuttamaan kodin muodostumiseen. Käsitteitä "koti" ja "asunto" käytetään monesti synonyymeinä toisilleen, vaikka mielestäni niiden välillä on selkeä ero. Juuri tätä eroa olen tutkimuksessani selvittänyt sekä sitä, onko sisustussuunnittelijan käytöllä ollut vaikutusta käsitteiden muodostumiseen sellaisilla ihmisillä, jotka ovat sisustussuunnittelijaa käyttäneet. Menetelmät: Menetelminä tutkimuksessani käytin teemahaastattelua ja kuvien tulkintaa. Pyysin tutkimushenkilöitä ottamaan kuvan kodistaan ja näitä kuvia analysoin mielipaikan ja haastattelun näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui seitsemän eri haastateltavaa viidessä eri haastattelussa. Haastateltavista neljä oli naista ja kolme miestä. Haastateltavat asuivat pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä. Haastattelut on litteroitu, ja näin saatu aineisto on jaettu aineistosta nousseisiin teema-alueisiin. Lisäksi vastausten lukumäärä on kuvailtu kvalitatiivisin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset: Sisustussuunnittelijan käytöllä oli vaikutusta kodikkaan tunnelman luomisessa, mutta koti muodostuu ilman suunnittelijaakin. Sisustussuunnittelijalla ei myöskään ollut merkitystä mielipaikkakokemuksen muodostumiseen, eivätkä sisustussuunnittelijan suunnittelemat huoneet olleet välttämättä tutkimushenkilöideni mielipaikkoja. Yhteistyö suunnittelijan kanssa sen sijaan oli sujunut pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta mallikkaasti. Erityisesti sisustussuunnittelijan ammattitaitoon oli luotettu värien valinnassa ja isojen remonttien koordinoinnissa. Arkea suunnitellussa ympäristössä kuvailtiin lähinnä asunnon toimivuuden kannalta. Haastattelujen perusteella asunnon toimivuus onkin tärkeä seikka kodissa.
Subject: mielipaikka
teemahaastattelu
sisustussuunnittelija
sisustussuunnitelma
koti
asunto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record