Vastuullisuusviestintä liiketoimintakokemuksen edistäjänä B2B-markkinoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092302
Title: Vastuullisuusviestintä liiketoimintakokemuksen edistäjänä B2B-markkinoilla
Author: Honkanen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092302
http://hdl.handle.net/10138/163659
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Maitotuotteiden kulutus ja tuotanto tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Keväällä 2015 Euroopan Unioni poisti käytöstä maitokiintiöjärjestelmän, minkä seurauksena markkinoiden rakenne muuttui väistämättä, kun kilpailukykyisempien maidontuotantoketjujen maat alkoivat lisätä tuotantoaan ja vientiään. Vallitseva tilanne aiheuttaa suomalaisille meijerialan yrityksille paineita kansainvälisen kilpailuasemansa sekä asiakkaidensa säilyttämisessä. Liiketoimintakokemuksen parantaminen markkinoinnin avulla on yksi väylä, jonka kautta asiakassuhdetta pystytään lujittamaan. Tämä tutkimus tehdään toimeksiantona Valio Oy:lle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrityksen vastuullisten toimintatapojen ja niistä viestimisen rooli B2B-markkinoiden liiketoimintakokemuksessa. Tavoitteena on myös saada selville, kuinka merkittävää asiakkaalle on Valion brändi ja siihen liitetyt vastuullisuusmielikuvat ja kokemukset ja kuinka on onnistuttu viestimään vastuullisuusasioista yrityksen kotisivuilla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena käyttäen teemahaastattelun menetelmää. Tutkimukseen haastateltiin kuutta Valion kansainvälistä avainasiakasta. Viisi haastateltavista olivat eurooppalaisia ja yksi australialainen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ympäristöulottuvuuden tekijät olivat asiakkaille kaikista näkyvimpiä vastuullisuuden toimintatavoista. Otsikointi ja johdantotekstit yrityksen kotisivuilla koettiin erittäin informatiivisina ja olivat merkittävässä asemassa vastuullisuusmielikuvan syntymisessä. Yhteiset vastuullisuusprojektit yhteistyökumppanin kanssa tuovat suhteeseen lisää arvoa sekä parantavat asiakkaan liiketoimintakokemusta. Sosiaalisen ulottuvuuden osalta työntekijöiden, erityisesti maidontuottajien, hyvinvoinnista huolehtiminen koettiin yhdeksi tärkeimmäksi teoksi. Taloudellisen ulottuvuuden nähtiin olevan vastuullisuuden toteuttamisessa se osa, joka mahdollistaa ja tukee muiden osa-alueiden toteuttamista. Myös brändilupausten pitäminen ja uudet tuoteinnovaatiot vahvistivat liiketoimintakokemusta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record