Seosrehun tärkkelyspitoisuuden vaikutus lehmien liikkumisaktiivisuuteen ja maitotuotokseen automaattilypsynavetassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092306
Title: Seosrehun tärkkelyspitoisuuden vaikutus lehmien liikkumisaktiivisuuteen ja maitotuotokseen automaattilypsynavetassa
Author: Toivonen, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092306
http://hdl.handle.net/10138/163678
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seosrehun tärkkelyspitoisuuden vaikutusta lypsylehmien syönti- ja lypsyaktiivisuuteen sekä maitotuotokseen vapaan eläinliikenteen automaattilypsynavetassa. Tutkimus oli osa Työtehoseuran ja ProAgrian Automaattilypsynavetan toiminnallisuus -hanketta. Koe toteutettiin Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksella Viikin opetus- ja tutkimustilan pihattonavetassa. Kokeessa oli 39 lehmää eli vain osa pihaton lehmistä. Kokeeseen otetut lehmät olivat poikineet vähintään kolme viikkoa ennen kokeen alkua eivätkä ne olleet menossa umpeen kokeen aikana. Kokeen alkaessa tuotospäiviä oli keskimäärin 104. Lehmät lypsettiin lypsyrobotilla ja pihatossa oli vapaa eläinliikenne. Lehmät saivat lypsyrobotilta tuotoksen mukaisesti täysrehua 4, 6 tai 8 kg/vrk. Koe kesti yhteensä kuusi viikkoa ja koostui kolmesta kahden viikon jaksosta. Koeruokinnat olivat tärkkelyspitoinen seosrehu (T) jaksoilla 1 ja 3 sekä kuitupitoinen seosrehu (K) jaksolla 2. Tärkkelyspitoisuuden muutos seosrehussa saatiin korvaamalla puolet viljan määrästä kuitupitoisella väkirehulla. Kokeessa käytetty säilörehu oli hyvää sekä käymislaadultaan että sulavuudeltaan. Seosrehun tärkkelyspitoisuudet olivat 166 (T), 87 (K) ja 177 (T) g/kg ka jaksoilla 1-3. Rehujen syöntimäärät ja syöntikerrat eivät muuttuneet jaksojen välillä. Tärkkelyksen saanti väheni ja NDF:n saanti kasvoi jaksolla 2 koeasetelman mukaisesti. Lypsykertojen ja ohikulkujen määrä vuorokaudessa lehmää kohden väheni lineaarisesti kokeen aikana. Lehmiä jouduttiin hakemaan lypsylle hieman vähemmän kuitupitoisella ruokinnalla mutta käyräviivainen vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lehmien maitotuotos väheni lineaarisesti 40,4 kg:sta/vrk 38,6 kg:aan/vrk kokeen aikana. Maidon valkuaispitoisuus väheni hieman kuitupitoisella ruokinnalla tärkkelyspitoisempaan verrattuna. Maidon rasvapitoisuus nousi lineaarisesti kokeen aikana. Energiakorjattu maitotuotos ei muuttunut kokeen aikana. Karjatasolla ei havaittu eroa eläinten liikkumisaktiivisuudessa tärkkelyspitoisen ja kuitupitoisen seosrehun välillä. Yksilötasolla kuitupitoisempi seosrehu vähensi hakukertoja kahden ensikon kohdalla. Tutkimuksessa käytetty tärkkelyspitoisempi seosrehu ei vähentänyt lypsykertoja, lisännyt haettavien lehmien määrää, vähentänyt seosrehun syöntiä tai vaikuttanut lehmien maitotuotokseen tai syöntikertoihin verrattuna kuitupitoisempaan seosrehuun.The aim of this study was to investigate the effects of starch content of partial mixed ration (PMR) on locomotion activity and milk yield in automatic milking system. The study was a part of Työtehoseura´s and ProAgria´s project “Automaattilypsynavetan toiminnallisuus”. The study was conducted at the research farm of the University of Helsinki. The experimental animals were thirty-nine primi- and multiparous cows, on average 104 days in milk at the beginning of the experiment. Cows were milked with automatic milking system which had a free cow traffic. Cows got concentrate from the milking robot 4, 6 or 8 kg according their milk yield. The experiment lasted six weeks and consisted of three two weeks’ periods. The experimental diets were partial mixed ration rich in starch (T) on periods 1 and 3 and partial mixed ration rich in neutral detergent fiber (NDF) (K) on period 2. The change in starch content was made by replacing half of the cereals with concentrate rich NDF. The fermentation quality and digestibility of silage were good. The starch content of partial mixed rations was 166 (T), 87 (K) and 177 (T) g/kg DM. Dry matter intake and number of eating bouts were not affected by the starch concentration of partial mixed ration. There was curvilinear difference in NDF and starch intake as planned in the study design. The amount of milking visits and refusals decreased linearly during the experiment. The amount of fetched cows decreased slightly. There were a few less fetched cows with the PMR rich in NDF although the curvilinear effect was not significant. Milk yield decreased linearly during the experiment. The protein content of milk decreased slightly with PMR rich in NDF. The fat content of milk increased linearly during the experiment. There was no significant difference in energy corrected milk yield. On herd level there were no difference in locomotion activity and fetchings between partial mixed ration rich in starch or NDF. In individual level the PMR rich in NDF decreased fetching of two primiparous cows. The experimental partial mixed ration rich in starch did not decrease milking visits. In addition, partial mixed ration rich in starch had no effect on dry matter intake, eating visits or milk yield compared with partial mixed ration rich in NDF.
Subject: automatic milking
free cow traffic
partial mixed ration
starch concentration
milking frequency
automaattilypsy
vapaa eläinliikenne
seosrehu
tärkkelyspitoisuus
lypsykäynnit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marjo_Toivonen_gradu_2016.pdf 801.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record