Ketjuravintolan toiminnassa esiintyviä kitkatekijöitä työntekijän näkökulmasta : case: toimintaa ravintolaketjussa X

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092358
Title: Ketjuravintolan toiminnassa esiintyviä kitkatekijöitä työntekijän näkökulmasta : case: toimintaa ravintolaketjussa X
Author: Lönnqvist, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092358
http://hdl.handle.net/10138/163698
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan ketjuravintolan toimintaa työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa asiakasrajapinnassa työskentelevän työntekijän kokemia kitkatekijöitä ravintolakonseptin mukaisessa toiminnassa. Kitkatekijällä tarkoitetaan asiaa, joka aiheuttaa erityisessä tilanteessa toimimattomuutta eli kitkaa toimintojen välillä. Tutkimuksessa eritellään tyypilliset tilanteet; joissa kitkatekijä muuttuu kitkaksi, tilanteista joissa kitkaa ei ilmene. Tämän tiedon avulla lisätään ymmärrystä kitkaa aiheuttavista tekijöistä, sekä siitä miten kitkatekijöiden muuttumista kitkaksi voitaisiin välttää. Keskeisinä tuloksina löydettiin kitkaa ravintolakonseptiin tehtyjen muutosten läpiviemisessä, palveluprosessiin syntyneeseen pullonkaulaan reagoimisessa ja kiireessä työskentelemisessä. Kitkan havaittiin syntyvän kaikkien työntekijän näkökulman (konseptiohjaus, liikkeenjohdollinen ohjaus, työntekijän sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö) tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Lisäksi havaittiin, että työntekijän sisäinen toimintaympäristö vaikuttaa myös itsenäisenä tekijänä kiireessä työskentelemiseen, sekä konseptiohjauksen kanssa yhdessä konseptiin tehtyjen muutosten läpiviemiseen syntyneeseen kitkaan. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena laadullista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto kerättiin saman ravintolaketjun neljästä eri ravintolasta pääkaupunkiseudulta. Haastatteluita tehtiin yhteensä yhdeksän. Tutkimuksen rajoitteena nähdään, että se antaa kuvauksen vallitsevasta tilanteesta vain tutkimushetkellä ja käsittelee ainoastaan yhden ravintolaketjun tapahtumia.
Subject: liiketoimintamalli
ravintolakonsepti
ravintolat
kitka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record