Energiatehokkuusinvestoinnit suomalaisissa yrityksissä : investointeja edistävät ja estävät tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092310
Title: Energiatehokkuusinvestoinnit suomalaisissa yrityksissä : investointeja edistävät ja estävät tekijät
Author: Sahiluoma, Anna-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092310
http://hdl.handle.net/10138/163714
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Energiatehokkuuden parantamisen merkitys osana ilmastopoliittisia tavoitteita on noussut viime vuosina, sillä energiatehokkuuden parantamisen katsotaan olevan kustannustehokas tapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että vaikka kannattavaksi arvioituja energiatehokkuusinvestointimahdollisuuksia on olemassa, yritykset eivät toteuta niitä kaikkia. Tätä ali-investointi ilmiötä kutsutaan energiatehokkuusparadoksiksi. Tämän Pro Gradu –tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella energiatehokkuusinvestointien toteuttamista suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuskysymyksenä oli tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat todennäköisyyteen, että pieni tai keskisuuri yritys on tehnyt energiatehokkuusinvestointeja viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksella loppukeväällä 2015. Kysely välitettiin yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa energiatehokkuussopimuksissa mukana oleville yrityksille ja yhteistyössä Suomen Yrittäjät Ry:n kanssa otokselle heidän jäsenyrityksistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin binääristä logistista regressioanalyysia. Tutkimuksen tuloksena saaduista binäärisistä logistisista regressiomalleista valittiin tilastollisesti parempi malli kuvamaan tekijöitä, jotka selittävät energiatehokkuusinvestointien tekemistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä viimeisen viiden vuoden aikana. Malliin valikoitui useita energiatehokkuusinvestointien tekemistä selittäviä tekijöitä. Todennäköisyyttä, että yritys on tehnyt energiatehokkuusinvestointeja viimeisen viiden vuoden aikana kasvattaa suurempi yrityskoko ja hyvä energiahallinta eli, että yrityksessä on energiatehokkuuden parantamiselle asetettu konkreettinen tavoite ja energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta seurataan investoinnin toteuttamisen jälkeen. Todennäköisyyttä puolestaan pienentää yrityksen kuuluminen ei-energiaintensiivisiin toimialoihin: rakentaminen, palvelualat ja muut toimialat. Hyvällä energianhallinnalla oli suurin kannustin investointien tekemiselle. Yrityksellä, jossa energian hallinta on hyvällä tasolla, on yli 15-kertainen todennäköisyys, että energiatehokkuusinvestointeja on tehty, verrattuna yritykseen, jossa tavoitteita ei aseteta tai kannattavuutta seurata investoinnin toteutuksen jälkeen.The role of increasing energy efficiency as part of climate goals has become more important in recent years, as it is seen as a cost-effective way of reaching the goals. Multiple studies have shown that even though cost-effective energy efficiency investment opportunities exists firms are not implementing them. This under investment phenomenon is called energy efficiency paradox. This Master´s thesis aims to increase understanding of factors effecting the implementation of energy efficiency investments in Finnish companies. Thus, the purposes of this study is to identify barriers and drivers that have affected the likelihood that energy efficiency investments have been implemented in small or medium size company during the past five years. The Data for the study was collected through a survey spring 2015. The survey was sent in co-operation with Motiva Oy to companies participating in the voluntary energy efficiency agreements and in co-operation with The Federation of Finnish Enterprises to their member companies. The research method was binary logistic regression analysis. As a result of regression analysis two models were produced. The statistically better model was chosen to describe the barriers and drivers that have effected implementation of energy efficiency investments in small or medium size companies during the past five years. The results from the model suggested that the factors increasing the likelihood that energy efficiency investments had been made was larger company size and good energy management. Good energy management includes that concrete objectives for energy efficiency improvements have been made in the company and that an investment will be monitored after implementation. The factors that decrease the likelihood that energy efficiency investments had been made was being in a non-energy intensive industry: construction, service or other industries such as agriculture. The most relevant driving force was good energy management. A Company with good level of energy management is 15 times likelier to have made energy efficiency investments than a company that has no concrete objectives for energy efficiency improvements and/or does not monitor results from energy efficiency investments.
Subject: energiatehokkuus
energiatehokkuusparadoksi
logistinen regressioanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sahiluoma_2016.pdf 1.657Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record