Sinilupiiniruokinnan vaikutus pötsifermentaatioon, maitotuotokseen ja maidon rasvahappokoostumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092318
Title: Sinilupiiniruokinnan vaikutus pötsifermentaatioon, maitotuotokseen ja maidon rasvahappokoostumukseen
Author: Pitkonen, Mirjami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092318
http://hdl.handle.net/10138/163716
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sinilupiinilisän vaikutusta pötsifermentaatioon, maitotuotokseen ja maidon rasvahappokoostumukseen säilörehupohjaisessa ruokinnassa. Koe tehtiin Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan navetassa 16.3.2013-14.6.2013. Kokeessa oli mukana kahdeksan vähintään kahdesti poikinutta lehmää. Lehmistä neljä oli pötsifistelöityjä. Poikimisesta oli keskimäärin kulunut 111 (keskihajonta 29,3) päivää. Koemallina oli 4x4 latinalainen neliö. Koekäsittelynä olivat neljä erilaista väkirehuruokintaa: kontrolli (ei lisättyä valkuaista), rypsirouhe, rypsirouhe/sinilupiiniseos ja sinilupiini. Valkuaisväkirehut oli valmistettu siten että niiden valkuaispitoisuus oli sama. Lehmät saivat väkirehua 12 kg vuorokaudessa ja timotei-nurminatasäilörehua vapaasti. Valkuaisruokinta lisäsi lehmien kuiva-aineen syöntiä ja maitotuotosta kontrolliruokintaan verrattuna. Rypsin korvaaminen sinilupiinilla vähensi kuiva-aineen syöntiä ja maitotuotosta. Energiakorjattu maitotuotos oli valkuaisruokinnoissa suurempi kuin kontrolliruokinnalla. Valkuaisruokinnat pienensivät rasvapitoisuutta verrattuna kontrolliruokintaan ja korvattaessa rypsiä sinilupiinilla rasvapitoisuus oli suurempi. Valkuaisruokinnat lisäsivät maidon ureapitoisuutta ja pötsin ammoniakkitypen pitoisuutta. Ammoniakkitypen pitoisuus oli suurempi korvattaessa rypsiä sinilupiinilla. Valkuaisruokinta lisäsi haihtuvien rasvahappojen (VFA) pitoisuutta kontrolliruokintaan verrattuna. Valkuaisruokinnoilla maitorasvassa oli vähemmän tyydyttyneitä ja enemmän kerta- ja monityydyttymättömiä rasvahappoja kuin kontrolliruokinnalla. Korvattaessa rypsiä sinilupiinilla monityydyttymättömien rasvahappojen määrä pieneni. Rypsin ja sinilupiinin seoksella maidossa oli vähemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja verrattuna rypsin tai sinilupiinin keskiarvoon. Valkuaisruokinnalla palmitiinihapon (C16:0) pitoisuus oli merkitsevästi pienempi ja steariinihapon (C18:0) pitoisuus oli merkitsevästi suurempi kuin kontrolliruokinnalla. Öljyhapon (C18:1) kaikkien isomeerien pitoisuudet olivat valkuaisruokinnalla suuremmat kuin kontrolliruokinnalla. Konjugoidun linolihapon (CLA cis-9, trans-11) pitoisuusuus oli valkuaisruokinnoilla suurempi kuin kontrolliruokinnalla, mutta korvattaessa rypsiä sinilupiinilla pitoisuus pieneni. Linoleenihapon (C18:3n-3) pitoisuus oli pienempi, kun rypsiä korvattiin sinilupiinilla. Maidon rasvahappokoostumuksessa ei ollut suuria eroja lupiini- ja rypsiruokinnan välillä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta sinilupiinin soveltuvan lypsylehmien valkuaisrehuksi, mutta sen tuotosvaste ei ole yhtä hyvä kuin rypsillä.The aim of this study was to investigate the effects of blue lupin supplementation on rumen fermentation and milk production responses of cows fed grass silage diets. The study was conducted at Viikki research farm of the University of Helsinki in spring 2013. In the experiment, eight multiparous Ayrshire cows were used, and four of them were fitted with rumen fistula. The average days in milk was 111 (± 29,3). The experiment was conducted as duplicated 4 × 4 Latin squares. The treatments used were four supplementary protein concentrates: control (without protein supplement), rapeseed meal, rapeseed/blue lupin mixture and lupin meal. The protein concentrates were prepared to contain isonitrogenous amounts of protein. Concentrates were fed at a rate of 12 kg/day and grass silage was fed ad libitum. Protein supplementation increased dry matter (DM) intake and milk production. Replacement of rapeseed meal with blue lupin reduced DM intake and milk production. Cows on protein supplemented diets had higher energy corrected milk yield than cows on control diet. Milk fat composition was lower with protein supplemented diets than control diet. Replacement of rapeseed meal with blue lupin meal increased milk fat concentration in milk. Milk urea and rumen ammonia concentrations were higher in protein supplemented than control diet. Rumen ammonia concentration also increased when rapeseed meal replaced blue lupin. Protein supplementation increased concentration of volatile fatty acids in the rumen fluid. Milk fatty acids were less saturated and contained more mono- and polyunsaturated fatty acids on protein supplemented diets than control diet. Replacement of rapeseed with blue lupin reduced concentration of polyunsaturated fatty acids in milk. Feeding mixture of rapeseed and lupin meal reduced concentration of polyunsaturated fatty acids when compared with the average of rapeseed or lupin meal. In protein supplemented diets, palmitic acid (C16:0) in milk was significantly lower and stearic acid (C18:0) significantly higher than on control diet. Conjugated linoleic acid (CLA cis-9, trans-11) content increased with protein supplemented diet, but replacing rapeseed meal with lupin reduced it. When rapeseed was replaced with blue lupin a linolenic acid (C18:3n-3) content was decreased. There were not any big differences in milk fatty acid composition between the diets supplemented with lupin or rapeseed meal. This study showed that blue lupin can be used as protein supplement for dairy cows, but milk production responses are not as good as with rapeseed meal.
Subject: sinilupiini
lypsylehmä
pötsifermentaatio
maitotuotos
maidon rasvahappokoostumus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterintutkielma_Mirjami_Pitkonen.pdf 409.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record