Wehmaan kartanon historiallisen puutarhan arvottaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092264
Title: Wehmaan kartanon historiallisen puutarhan arvottaminen
Author: Eklund, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092264
http://hdl.handle.net/10138/163721
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Old historic gardens are at a risk of being ruined by lack of care and knowledge. Old gardens can transmit a lot of information about their history. They are significant monuments of cultural heritage. Gardens are living, evolving creations that will soon revert to woodland, if left without maintenance. At the same time the story told by the garden about it’s past disappears, when the features typical for different eras vanish. The interest towards gardening started to grow in Finland among the upper class from the 18th century forward and near the 20th century even common people got familiar with gardening culture, little by little. In mansions cultivation of food plants was important in the 18th century era of subsistence economy and utility. From the end of the 18th century also ornamental plantings gained popularity in mansion gardens. Mansions have had a big impact on the range and spread of garden plant species in Finland, and oldfashioned garden plant species, landraces and heritage cultivars can still be found in their gardens. Heritage plants are valuable for the cultural history and biodiversity point of view. Historic gardens can be significant living gene banks for threatened plant taxa. The purpose in this research was to assess the value of Wehmaa mansion garden based on it´s vegetation and garden history. The research material included the garden itself, old documents and oral information. The aim was to delineate the features that make the garden historically valuable and worth of conservation. Planning the care, restoration and conservation of a historic garden calls for a comprehensive assessment of its value and potential. In this research the present vegetation of Wehmaa garden was surveyed and the results of the inventory were utilized in the process of valuing the garden. Cultivation of food plants dominated the garden of Wehmaa mansion in the first half of the 20th century, while today only remnants of the utilitarian garden are left. Besides food plants, the mansion garden housed even ornamental plantings at least from around the mid 19th century. At present, the garden of Wehmaa has turned into a parklike garden that still holds old trees, bushes and perennial plants from old times. For example Rosa `Poppius`and a heritage variety of Viola cornuta L. have remained from the beginning of the 20th century till today. As the garden of Wehmaa mansion has also kept its integrity and authenticity rather well and contains features either typical or rare in an old country house garden, it can be considered as a valuable historic garden worth of preservation.Vanhoja historiallisia puutarhoja uhkaa villiintyminen ja häviäminen oikean hoidon ja tiedon puutteessa. Vanhat puutarhat voivat välittää paljon tietoa historiasta ja ne ovat kulttuuriperinnön kannalta merkittäviä oman aikansa luomuksia. Puutarhan olennainen osa on kasvillisuus, joka kasvaa, uudistuu ja muuttaa muotoaan vuosien kuluessa. Jos puutarhan hoito laiminlyödään, alkaa sen kasvillisuus palata luonnontilaan ja rakennetun puutarhan piirteet häviävät. Samalla myös puutarhan kertoma tarina menneisyydestä häviää kun eri aikakausille tyypilliset piirteet katoavat. Kiinnostus puutarhanhoitoa kohtaan alkoi Suomessa kasvaa erityisesti säätyläisten keskuudessa 1700-luvulta eteenpäin ja puutarhakulttuuri vilkastui 1900-luvun alkua kohti. Omavaraistalouden ja hyödyn aikakaudella 1700-luvulla puutarhan hyötyviljely oli tärkeää ja 1700-luvun lopulta alkaen myös koristeistutukset yleistyivät kartanoiden puutarhoissa. Kartanoilla on ollut suuri merkitys Suomen puutarhakasvilajistolle ja niiden puutarhoissa voi esiintyä merkittäviä puutarhakasvien lajeja tai vanhoja lajikkeita ja viljelykantoja. Vanhat kasvikannat ovat arvokkaita sekä kulttuurihistorian näkökulmasta että geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta, ja vanhat puutarhat ovat tärkeitä eläviä geenipankkeja vanhoille kasvikannoilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli Wehmaan kartanon puutarhan arvottaminen sen kasvillisuuden, kasvillisuuden käytön ja puutarhan historian perusteella. Tutkimusaineistona oli puutarhan itsensä lisäksi vanhoja dokumentteja, kirjallisuutta sekä muistitietoa useilta eri henkilöiltä. Tarkoituksena oli kartoittaa ne piirteet, jotka tekevät puutarhasta historiallisesti arvokkaan ja suojelemisen arvoisen. Kun tiedetään mitkä asiat puutarhassa ovat arvokkaita ja minkä vuoksi, helpottaa se puutarhan hoidon, kunnostuksen ja suojelun suunnittelua. Tutkimukseen sisältyi Wehmaan kartanon puutarhan kasvillisuusinventointi, jonka tulokset olivat tarpeellisia arvottamisprosessissa. Hyötyviljelykset hallitsivat 1900-luvun alkupuoliskolla Wehmaan kartanon puutarhaa, mutta ne olivat 2000-luvulle tultaessa supistuneet hyvin pieniksi. Puutarhassa oli hyötyviljelyn lisäksi panostettu myös viihtyisyyteen ja koristeistuksiin ainakin jo ennen 1800-luvun puoliväliä. Nykyisin kartanon puutarha on puistomainen, mutta vanhoja puita, pensaita ja perennoja on säilynyt puutarhassa nykyhetkeen asti. Esimerkiksi suviruusu (Rosa `Poppius`) ja sinisenvioletti sarviorvokki (Viola cornuta L.) kuuluvat kartanon puutarhan vanhoihin kasveihin 1900-luvun alusta ja niitä kasvaa puutarhassa edelleen. Tutkimuksen tulosten perusteella Wehmaan puutarhaa voidaan kokonaisuutena pitää historiallisesti arvokkaana kartanopuutarhana, koska se on säilynyt kohtalaisen eheänä ja autenttisena ja sisältää niin harvinaisia kuin tyypillisiä vanhan puutarhakulttuurin piirteitä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record