Markkinoinnin suunnittelun tietotarpeet ja markkinatiedon sisältö : Case UNECE

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092344
Title: Markkinoinnin suunnittelun tietotarpeet ja markkinatiedon sisältö : Case UNECE
Author: Munter, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092344
http://hdl.handle.net/10138/163722
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Nykyaika on täynnä informaatiota. Yritysmaailmassa sellainen toimija, joka pystyy hallitsemaan informaatiota ja muokkaamaan sitä omiin käyttötarpeisiinsa, luo itselleen mahdollisuuden menestyä. Informaation hallinta edellyttää systemaattista tiedon keruuta, epäoleellisen tiedon karsimista, sen muokkaamista ja lopulta toimimista kyseisen informaation tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta. Aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna ongelmana yrityksille ei siis ole nykyään tiedon vähäisyys vaan päinvastoin- sen loputtomalta tuntuva määrä ja juuri sen oikean tiedon löytyminen silloin kun sitä tarvitaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n ylläpitämiä tietopankkeja FAO:a ja UNECE:a markkinoinnin suunnittelun tietolähteinä ja niiden tarjoaman markkinatiedon sisältöä. Tiedon määrää arvioitiin kyseisten organisaatioiden verkkosivustojen kautta, jotka ovat vapaasti luettavissa perustietojen osalta. Tutkimuksen viitehyksestä tarkastelun kohteeksi valikoitui ns.makroympäristö sen laajemman aineistopohjan vuoksi. Lisäksi tutkittiin sisältöanalyysi-menetelmällä UNECE/FAO:n painettuja vuosikatsauksia nimeltään “Forest Products Annual Market Review”. Näissä vuosikatsauksissa aikaperiodiksi valittiin 2005-2014, jonka puitteissa arvioitiin niiden sisällöissä tapahtuneita muutoksia. Tuotteissa keskityttiin mekaanisen metsäteollisuuden eri tuoteryhmien markkinamuutosten kuvaukseen. Mielenkiintoinen huomio kymmenen vuoden vertailussa oli mm. rakentamisen suuri vaikutus puupohjaisten tuotteiden kysyntään. Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että yleisellä taloustilanteella on ratkaiseva merkitys rakentamisen volyymiin ja sillä taas vahva yhteys mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään. Lisäksi nousi esille bioenergian kasvava hyödyntäminen ja suuntaus kehittyneempiin ja pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin.Modern time is full of information. In business world an organization which is capable of harnessing and categorizing information is often successful. To take control over information requires systematic information gathering, modifying, elimination and finally acting accordingly. In comparison to earlier decades the problem today is not the lack of information. Actually it is quite the opposite- there is a huge amount of information available. The difficult part is to find the proper information out of the mass and deliver it for the right purpose at the right time. The general purpose of this study is to analyze the United Nations (UN) coordinated databases FAO and UNECE. These databases were investigated by the Internet in order to find how much information there is for marketing planning purposes. The frame of reference was split in half so that the focus of the analysis lays on the Macro-environment. The other part of the study consists of a content analysis for examining UNECE/FAO paper booklets “Forest Products Annual Market Review”. The key idea was to analyze what kind of differencies in the context there exist during a ten-year time period between 2005-2104. The products investigated were wood-based products. Several interesting implications emerged and one of them was the great impact of construction industry. The world’s economic situation affects to the building industry and that affects to the consumption of the wood products. Also the climbing usage of the bioenergy is notable and the trend towards further processed products is highly recognizable.
Subject: UNECE
FAO
Forest Products Annual Market Review
markkinoinnin suunnittelu
markkinoinnin makroympäristö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record