Meeting Phosphorus Reduction Targets in Agriculture : Gypsum Amendment and Buffer Zones in the Archipelago Sea Catchment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092295
Title: Meeting Phosphorus Reduction Targets in Agriculture : Gypsum Amendment and Buffer Zones in the Archipelago Sea Catchment
Author: Suono, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092295
http://hdl.handle.net/10138/163743
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää onko peltojen käsittely kipsillä toimiva toimenpide fosforikuormituksen vähentämiseen Saaristomeren valuma-alueelta. Lisäksi selvitettiin toimenpiteen merkitystä Itämeren toimintasuunnitelmassa ja Suomen merenhoitosuunnitelmassa asetettujen fosforin vähennystavoitteiden saavuttamiselle. Tutkimuksessa arvioitiin kipsikäsittelyn vaikutus fosforihuuhtoumaan sekä vähennyksen kustannukset. Jotta tulokset olisivat verrattavissa, sama tarkastelu toteutettiin suojavyöhykkeille. Tutkimuksen perusteella kipsikäsittely on toimiva ratkaisu fosforihuuhtouman vähentämiseen Saaristomeren valuma-alueella. Kipsillä voitaisiin vähentää kuormitusta vuosittain noin 68 tonnilla, ja toimenpiteen kokonaiskustannukset olisivat noin 6.4 miljoonaa euroa – tai 94 euroa per fosforikilo. Saman vähennyksen saavuttaminen suojakaistojen perustamisella vaatisi lähes 11 % osuuden allokoimista peltoalasta suojakaistoille. Kokonaiskustannukset olisivat silloin 7.5 miljoonaa ja vähennetyn fosforikilon kustannus 111 euroa. Suomen merenhoitosuunnitelma on asettanut Saaristomeren vähennystavoitteeksi 100 tonnia fosforia. Kipsin avulla voitaisiin saavuttaa 68 % tavoitteesta. Kipsi ei kuitenkaan vähennä maan viljavuusfosforia, eikä näin ole pitkän aikavälin ratkaisu. Kipsiä voitaisiin käyttää hillitsemään fosforihuuhtoumaa sillä välin kun maan fosforivaroja lasketaan vähennetyn fosforilannoituksen kautta, erityisesti koska kipsi ei vaikuta negatiivisesti satoihin tai viljeltyyn peltoalaan.The aim of this study was to discover whether amending the soils with gypsum is a viable measure to decrease phosphorus runoff from the Archipelago Sea catchment and how the measure would contribute to the phosphorus reduction targets set by the Baltic Sea Action Plan and the Finnish marine strategy. This was done by calculating the runoff reduction potential and costs for gypsum and comparing these to an existing measure in the agri-environmental scheme, establishment of buffer zones. The results in this study indicate that gypsum would be a reasonable way to decrease phosphorus loading to the Archipelago Sea. An annual reduction of 68 tons would be possible with gypsum, with a total cost of 6.4 million euros – or 94 euros per reduced kilogramme. To achieve the same reduction amount with buffer zones, it would require nearly 11% share of buffer zones in the cultivated area, which would cost 7.5 million or 111 euros per kilogramme of reduced phosphorus. The reduction target set for the Archipelago Sea in the Finnish marine strategy is 100 tons of phosphorus, and 68% of this target may reached with gypsum. However, gypsum does not reduce soil phosphorus and thus is not a long-term solution for reducing phosphorus runoff. It would be a good measure to use in interim, while soil phosphorus levels are lowered through reduced fertilizer application rates, especially since it does not reduce cultivated field area nor affect yields negatively.
Subject: Saaristomeri
fosforihuuhtouma
kipsi
suojavyöhykkeet
maatalous


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record