The Operational Code of Vladimir Putin in the Ukrainian Crisis in 2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273497
Title: The Operational Code of Vladimir Putin in the Ukrainian Crisis in 2014
Author: Lavikainen, Jyri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273497
http://hdl.handle.net/10138/163809
Thesis level: master's thesis
Abstract: This thesis uses Operational Code analysis to study political beliefs and strategy of President of Russia Vladimir Putin during the Ukrainian Crisis between March 2014 and November 2014. As an at-a-distance method, quantitative Operational Code analysis uses subjects' speech acts to provide numerical values for their key foreign policy beliefs about themselves and others in international politics. This thesis uses the concept to study Vladimir Putin's belief changes about himself and Russia's adversaries during the Ukrainian crisis. First, key theories about foreign policy and international relations are reviewed and an argument is made for focusing on leaders and beliefs in the study of foreign policy. After this, the concept of Operational Code analysis is explained in detail, as are the additional methodological choices made by the author. The period is broken into three phases based on key events of 2014, and belief changes between them are studied using Verbs in Context System, a quantitative method for studying Operational Codes. Analysis is also extended to study the differences between the rhetoric of spontaneous comments and prepared statements. The numerical results are then interpreted and extended by analyzing the content of the speeches. Putin's beliefs are discovered to have changed in the phase that is located between the crash of Malaysia Airlines Flight 17 and the signing of the First Minsk Accords, which ended the first period of hostilities. During this phase, strategic indicators generated from Putin's prepared statements reveal significant belief changes towards cooperative direction. The author suggests that this change represents a short-term tactical choice, designed to alleviate political pressure to Russia and present a cooperative image of Russia's involvement to the domestic audience. This view is supported by the facts that belief changes reverted after the First Minsk Accords, and that Putin's long-term outlook remained confrontational throughout the crisis. Finally, performance of the method is evaluated and suggestions for future research are made. Continuing analysis to include events up to and beyond the Second Minsk Accords remains an attractive option, as is analysis of Putin's beliefs on a long-term basis.Tutkielma analysoi Venäjän presidentti Vladimir Putinin poliittisia uskomuksia ja strategiaa Ukrainan kriisissä vuoden 2014 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana. Menetelmänä toimii operationaalinen koodi, joka analysoi kohteen puheita kvantitatiivisesti ja laskee numeeriset arvot keskeisimmille ulkopolitiikkaa koskeville uskomuksille. Tutkielma rajaa aineiston koskemaan Ukrainan kriisin osallisia: länsimaita, Ukrainaa ja Venäjää. Aluksi työ käsittelee kansainvälisen politiikan ja ulkopolitiikan tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Tutkielmassa painotetaan johtajien ja heidän uskomuksensa huomioon ottavien tutkimustraditioiden merkitystä. Tämän jälkeen käsitellään perusteellisesti operationaalisen koodin konseptia ja tutkimusotetta. Erityistä huomiota kohdistetaan tutkielmassa tehtyihin metodologisiin valintoihin aineiston valinnassa ja käsittelyssä. Tutkittava ajanjakso jaetaan kolmeen faasiin tärkeimpien tapahtumien perusteella, ja poliittisten uskomusten vaihtelua niiden välillä tutkitaan operationaalisen koodin kvantitatiivisesti laskevan Verbs in Context Systemin avulla. Lisäksi analysoidaan eroja valmisteltujen ja spontaanien puheiden tuottamien tulosten välillä. Tämän jälkeen numeeristen tulosten tuottamaa kuvaa uskomuksista ja strategiasta jatketaan puheiden sisältöön perehtymällä. Putinin uskomusten uskomusten todetaan muuttuneen Malaysia Airlinesin lento 17 onnettomuuden ja ensimmäisen Minskin sopimuksen välisen ajan käsittäneessä faasissa. Tänä aikana Putinin valmistelluista puheissa esiintynyt retoriikka johti useiden strategisten indikaattorien muuttumiseen yhteistyötä korostavammiksi. Tutkielmassa esitetään, että muutos kuvastaa Putinin lyhyen aikavälin taktista valintaa, jonka tarkoituksena oli vähentää poliittista painetta Venäjää kohtaan, ja edistää myönteistä kuvaa politiikan suunnasta Venäjällä. Väitteen tueksi esitetään strategisten indikaattorien palautuminen alkuperäisille tasoilleen Minskin sopimuksen jälkeen sekä kriisin aikana johdonmukaisesti jatkunut vastakkainasettelua korostava suhtautuminen länsimaihin. Lopuksi arvioidaan menetelmän suoritusta tutkimuksessa ja käsitellään mahdollisia jatkokysymyksiä. Tutkimuksen jatkamista Minskin sopimuksen jälkeiseen aikaan pidetään houkuttelevana mahdollisuutena. Myös Putinin uskomuksissa tapahtuneiden muutosten tarkastelua pitkällä aikajaksolla pidetään hyödyllisenä tutkimuskohteena.
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lavikainen_poliittinen historia.pdf 549.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record