Nuoruuden haasteet : Oletuksia ja ajatuksia nuoruudesta El Altossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273530
Title: Nuoruuden haasteet : Oletuksia ja ajatuksia nuoruudesta El Altossa
Author: Väyrynen, Kati
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273530
http://hdl.handle.net/10138/163812
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen sitä, miten Bolivian, El Alton siirtolaiskaupungissa asuvat nuoret vastustavat rakenteellista ja näkymätöntä väkivaltaa sosiaalisten verkostojen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman sekä toimijuuden vahvistamisella. Tutkielma keskittyy antropologisiin keskusteluihin näkymättömästä (symbolisesta, normalisoidusta ja rakenteellisesta) väkivallasta, nuoruudesta, toimijuudesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta. Tutkielma kyseenalaistaa tieteellisessä keskustelussa olleita ajatuksia ja oletuksia nuoruudesta liminaalisena tilana ja muutoksen aikakautena. Tutkielman aineisto on kerätty kolmen kuukauden kenttätyön aikana syksyllä vuonna 2014. Kenttä koostuu erilaisista nuorten parissa toimivista järjestöistä ja instituutioista El Alton nuoren siirtolaiskaupungin kontekstissa. Aineistossa on tarkasteltu nuoria teatteriprojektissa, nuorisovankilassa, El Alton kaduilla sekä erilaisissa kouluympäristöissä. Aineisto on kerätty semistrukturoitujen haastattelujen, osallistuvan havainnoinnin sekä luonnollisesti esiintyvän diskurssin avulla. Tärkeitä teoreettisia näkökulmia keskustelussa ovat rakenteellista väkivaltaa käsittelevät Johan Galtung, Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes sekä Philippe Bourgois. Tämän lisäksi näkymätöntä väkivaltaa tarkastelevat Nancy Scheper-Hughes ja Philippe Bourgois ovat tuoneet esiin symbolisen väkivallan ajatuksen merkityksen rakenteita ja väkivaltaa tutkittaessa. Symbolista väkivaltaa on alun perin tarkastellut Pierre Bourdieu. Valtakeskusteluun olennaisesti liittyy Michel Foucault. Nuoruutta ovat tarkastelleet alun perin Margaret Mead ja myöhemmin monet eri tutkijat kuten Mary Bulcholtz. Teoreettiseen viitekehykseen kuuluu lisäksi Pierre Bourdieun ajatus toimijuudesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta. Toimijuutta ovat kritisoineet muun muassa Marilyn Strathern ja Mark Mosko. Nuoret ovat rakenteellisen väkivallan vuoksi alistetussa asemassa. Vanhemmat ylläpitävät nuorten alistettua asemaa stereotypioilla ja juridisella vallalla. El Alton kontekstissa kulttuurisilla traditioilla on suuri merkitys. Kuitenkin globalisaation murroksessa nuoret ovat siirtymässä traditionaalisesta kohti modernia, mikä aiheuttaakin konflikteja sukupolvien välille. Nuoruus on keskustelua eri ikäryhmien sekä traditionaalisen ja modernin välillä. Se on kuitenkin myös henkilökohtaisia prosesseja ja moninaisia identiteettejä, joita nuoret rakentavat eri konteksteissa. Tutkielman lopputuloksissa tuon esiin, kuinka nuoret kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä nuoruudesta. Toisaalta antropologisen nuoriin keskittyvän tutkimuksen on myös huomioitava henkilökohtaiset prosessit alistavien rakenteiden lisäksi. Kuten El Altossa elävät nuoret, myös nuoret ylipäätään kyseenalaistavat omaa marginaalisuuttaan jatkuvasti. Pelkkä rakenteiden tutkimus toimijuuden rajoittajana on liian yksiselitteinen tapa tarkastella nuoria toimijoina. Nuoruudessa on paljon enemmän, kuten myös tutkimuksen nuoret tuovat esiin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vayrynen_Sosiaali ja kulttuuriantropologia.pdf 14.85Mb PDF View/Open
Vayrynen_Sosiaali- ja kulttuuriantropologia.pdf 14.85Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record