Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 05/2016 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/164032

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_24_2016.pdf 1.429Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 05/2016 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2016
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2016
ISBN: 978-952-11-4574-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/164032
Abstract: Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2016 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä, BOD7 määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 56 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10–25 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %. Kiitos osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (ysa): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
vesianalyysi
jätevesi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record