Andilainen kosmologia, perinteinen pienviljely ja kaupallinen viljely ympäristön muodostumisessa Pacuchassa Perussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16406
Title: Andilainen kosmologia, perinteinen pienviljely ja kaupallinen viljely ympäristön muodostumisessa Pacuchassa Perussa
Author: Jansson, Tuire Kristiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2009-05-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/16406
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työni käsittelee ihmisen ja ympäristön suhdetta, jota tutkin tarkastelemalla erityisesti andilaista kosmologiaa ja maanviljelyä Perun Andeilla. Andilaisen kosmologian, pienviljelijöiden peltojen ja viljelytapojen lisäksi kiinnitän opinnäytetyössäni huomiota alueella toimiviin lukuisiin kansalaisjärjestöihin ja siihen, miten ne asemoituvat perinteiseen andilaiseen yhteiskuntakäsitykseen. Työni taustalla olevat teemat liittyvät siihen miten ympäristö muodostetaan ja miten paikan ja maiseman merkitys luodaan andilaisessa kontekstissa. Yhdistän mikro- ja makrotason analyysin työssäni taustoittamalla pienviljelijöiden elämäntavan ensin luvussa yksi maailman maatalouden tilaan ja Perun asemaan siinä. Luvun kaksi tarkoitus on taustoittaa tutkimuskysymykseni nimenomaan antropologisessa keskustelussa. Luvut kolme, neljä ja viisi rakentuvat kenttätyöaineistolleni ja käsittelevät andilaista kosmologiaa, pienviljelijöiden peltoja ja kansalaisyhteiskuntaa suhteessa ympäristöön, maisemaan ja pienviljelijöiden ympäristöperspektiiviin alueella. Tämä pro gradu -työ on ekologisen antropologian ja poliittisen ekologian hengessä kirjoitettu kriittinen kannanotto Andahuaylaksen alueen paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kehitysajatteluun ja epäoikeudenmukaiseen uusliberalistiseen globaalin makrotalouden tilaan. Kenttätyöaineistoni osoittaa kuinka Pacuchan pienviljelijöiden elämäntapa, ympäristöperspektiivi ja kulttuuri huolimatta heidän rakenteellisesti epäedullisesta asemastaan maailman maataloudessa ovat muuntautumiskykyisiä ja toisaalta aktiivisten toimijoiden liikkeessä muokkautuvia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 5.174Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record