Asumisviihtyvyys sekä taide- ja kulttuurilähtöinen lähiökehittäminen : tapaustutkimus Siilitieltä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16423
Title: Asumisviihtyvyys sekä taide- ja kulttuurilähtöinen lähiökehittäminen : tapaustutkimus Siilitieltä
Author: Kesänen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-10-28
URI: http://hdl.handle.net/10138/16423
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksen kohde liittyy sosiaali- ja kaupunkipoliittiseen lähiötutkimukseen, taide- ja kulttuurilähtöiseen kehittämiseen, yhdyskuntatyöhön sekä sosiaalialan projekti- ja kehittämistoimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa kaupunkiasumisesta ja erityisesti lähiöiden asumisviihtyvyyden kehittämisestä myönteisten hyvinvointitavoitteiden ja pienen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa taide- ja kulttuurilähtöisestä lähiökehittämisestä. Tutkimuksen tapauksen muodostaa itähelsinkiläinen, vuokratalovaltainen, noin 3000 asukkaan Siilitie ja siellä toteutettu Siilitien tarinat -projekti (1998 2002), joka oli osa Helsinki 2000 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Tutkimuksessa tarkastellaan ensiksi Siilitien aluetta. Toiseksi tutkitaan asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja kehittämiskohteita. Lähiön ja asumisviihtyvyyden kautta peilataan taide- ja kulttuurilähtöisen kehittämisen tarpeita. Kolmanneksi tutkimuksessa kuvataan Siilitien tarinat -projektin tekemistä ja analysoidaan Siilitien tarinat -projektin tuotosten eli kirjoitusten keruun, näytelmän ja tarinoiden julkaisukanavina toimineiden Internetin Kansalaismuisti-sivujen ja Siilitien tarinat -antologian saamaa vastaanottoa asukkaiden näkökulmasta. Neljänneksi tutkimuksessa tarkastellaan Siilitien tarinat -projektin merkitystä asumisviihtyisyyden näkökulmasta. Tutkimuksen pääaineistona käytetään kyselylomakkeella vuonna 2003 kerättyä aineistoa (n214) ja tutkijan kenttäkokemuksia projektin tuottajan tehtävistä. Tutkimuksen tausta-aineistona käytetään myös tarina- ja haastatteluaineistoja. Aineiston käsittelyssä on käytetty lähilukemista ja teemoittelua. Lisäksi esitetään jakaumia asukkaiden asenteista asumisviihtyvyyteen ja Siilitien tarinat -projektiin. Tulokset vahvistavat suomalaisista lähiöistä tehtyjä havaintoja, joiden mukaan niissä viihdytään. Siilitien vahvuuksina ovat lähellä oleva luonto, isot ja väljään rakennetut pihapiirit ja hyvät kulkuyhteydet. Asumisviihtyvyyteen luovat säröjä sosiaaliset ongelmat ja epäsiisteys. Tulokset vahvistavat tutkimuksia, joissa on todettu, että vaikka kaupungin vuokrataloissa on pääosin rauhallista ja niissä viihdytään hyvin, on myös ongelmallisia rappuja. Useimmin mainittiin pihoihin, lähiluontoon, sosiaalisiin ongelmiin, läpiajoliikenteeseen, lähipalveluihin ja yhteisöllisen toimintaan liittyviä kehittämistoiveita. Taidetta ja kulttuuria ei tuotu esille asumisviihtyvyyteen ja sen kehittämiseen liittyvinä tekijöinä. Siilitien tarinat -projektin vastaanottoon liittyvien tulosten perusteella voi kuitenkin todeta, että taide- ja kulttuurilähtöisen kehittämisen menetelmät ovat yksi tapa lisätä asuinalueen asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Niiden avulla voidaan avata uusia näkökulmia asuinalueeseen ja sen asukkaisiin. Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät voivat käynnistää sekä yksilön sisäistä että ihmisten välistä reflektiota. Ne voivat tuoda esille lähiöstä kehittämiskohteita, mutta myös pientä hyvinvointia tuottavia asioita. Taide- ja kulttuurilähtöisellä kehittämisellä voidaan kohentaa asuinalueen mainetta sekä asukkaiden omissa että asukkaiden mielestä myös muiden silmissä. Taide- ja kulttuurilähtöiset hankkeet ovat merkittäviä erityisesti niihin osallistuville, mutta myös muille asukkaille. Tutkimus tarjoaa sosiaalialan yhdyskuntatyötä koskevaan keskusteluun iloa ja oppimista tuottavan iloisen yhdyskuntatyön -käsitteen yhdeksi taide- ja kulttuurilähtöisen yhdyskuntatyön työotteeksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.313Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record