Taajuuslisenssihuutokauppojen tehokkuus: kuinka luoda sosiaalisesti optimaalinen huutokauppamekanismi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos, fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Economics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Nationalekonomiska institutionen sv
dc.contributor.author Eloranta, Lauri
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:25:50Z
dc.date.available 2010-05-04T13:25:50Z
dc.date.issued 2009-05-08 en
dc.identifier.other valttiivi:2009-130 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16425
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia erilaisia matkaviestinverkkojen taajuuslisenssien jakomenetelmiä sekä selvittää, mikä menetelmä tuottaisi yhteiskunnan kannalta tehokkaimman markkinarakenteen. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa, sillä Suomen hallitus ehdotti 26.3.2009, että huutokauppaa kokeillaan vuoden 2009 marraskuussa taajuuslisenssien jakomenettelynä. Suomessa teleoperaattoreiden toimilupia ei ole aiemmin jaettu huutokauppamenetelmällä, vaan viranomaiset ovat itse päättäneet, kuka tai mikä taho toimiluvat saa. Kun viranomaiset jakavat teleoperaattoreille toimilupia, tulee heillä olla mahdollisimman hyvä käsitys yrityksistä sekä niiden toiminnasta. Jos näin ei ole, toimiluvat saattavat päätyä yhteiskunnan kannalta tehottomilla yrityksille. Huutokauppamekanismilla pyritään siihen, että taajuuslisenssit päätyisivät taloudellisesti tehokkaimpien yritysten haltuun. Esittelen tutkielmassani argumentteja, jotka puhuvat huutokaupan puolesta tehokkaana taajuuslisenssien allokointimekanismina. Muita lisenssien jakomenetelmiä historian saatossa ovat olleet muun muassa kauneuskilpailu sekä toimilupien arvonta. Huutokauppa jakaa toimiluvat suurella todennäköisyydellä niitä eniten arvostaville. Se on tasapuolinen sekä läpinäkyvä toimintamalli, sillä yritykset tietävät, miten ne voivat lisenssin voittaa. Se kerää tuloja valtiolle vääristämättä markkinoita ja paljastaa yritysten arvostukset lisenssejä kohtaan. Tutkielmassani esitän anglo-hollantilaisen huutokauppamekanismin, joka pyrkii ratkaisemaan uusien ja vanhojen operaattoreiden epäsymmetrisyyttä silloin, kun jaettavien lisenssien sekä vanhojen operaattoreiden lukumäärä on yhtä suuri. Anglo-hollantilaisen huutokaupan etuja on myös sen kolluusioita ehkäisevä vaikutus sekä sen taipumus jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville tarjoajien epäsymmetrisyydestä huolimatta. Tutkielman luvussa 9 esittelen tehokkaan markkinarakenteen tuottavan hyppivän englantilaisen huutokaupan. Se perustuu sosiaalisen hyvinvointifunktion maksimoimiseen, jossa otetaan huomioon niin yritysten, kuluttajien kuin regulaattorinkin näkökulma. Malli tuottaa tehokkaan markkinarakenteen endogeenisesti eli siten, että toimilupien määrää ei ole ennalta määrätty. Hyppivä englantilainen huutokauppa jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville. Siinä myös voidaan ottaa huomioon perittävien lisenssimaksujen taloutta tehostava vaikutus. Teen johtopäätöksiä erilaisista huutokauppamalleista lyhyiden esimerkkien avulla. Lopuksi arvioin hallituksen huutokauppalakiesitystä tutkielmassa saatujen tulosten pohjalta. Tärkein lähteeni tutkielmassa oli Georg Gebhardtin sekä Achim Wambachin artikkeli: Auctions to implement the efficient market structure", jonka pohjalta esitän työssäni hyppivän englantilaisen huutokauppamekanismin. Muita tärkeitä lähteitä työssäni olivat Paul Klempererin huutokauppateoriaan liittyvät artikkelit sekä Helmuts Azacisin sekä Roberto Burguetin artikkeli Incumbency and entry in license auctions: The Anglo-Dutch auction meets another simple alternative . en
dc.language.iso fi en
dc.title Taajuuslisenssihuutokauppojen tehokkuus: kuinka luoda sosiaalisesti optimaalinen huutokauppamekanismi en
dc.identifier.laitoskoodi 702 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.794Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record