Päiväkeskus sosiaalityön toimintaympäristönä : etnografinen tutkimus itähelsinkiläisestä päiväkeskuksesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16431
Title: Päiväkeskus sosiaalityön toimintaympäristönä : etnografinen tutkimus itähelsinkiläisestä päiväkeskuksesta
Author: Kuronen-Hakkarainen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16431
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kyseessä on etnografisesti tehty kvalitatiivinen tutkimus päiväkeskuksessa tehtävästä sosiaalityöstä. Tutkimuskohteena on päiväkeskus Itiksen Aurinko Helsingissä. Tutkimuksen aineisto koostuu 10 asiakashaastattelusta, sekä kolmen vapaaehtoisen ja kahdeksan työntekijän haastatteluista. Osan aineistosta muodostavat kenttäjakson aikana tehdyt havainnoinnit ja kenttäpäiväkirja, sekä kyseiseen päiväkeskukseen liittyvät lehtiartikkelit, asiakastilastot ja muu kirjallinen aineisto. Tutkimuksessa on peilattu päiväkeskussosiaalityötä erityisesti marginalisaation, ihmisoikeuksien ja sosiaalityön ihmiskäsityksen kautta. Päiväkeskuksen alueellista kontekstia on tutkittu nimby/yimby ilmiöiden ja sosiaalisen kantokyvyn näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä on sosiaalityö päiväkeskus Itiksen Auringossa? Miksi asiakkaat käyvät päiväkeskuksessa ja mikä on sen merkitys heidän elämässään? Millaiset näkökulmat ohjaavat toimintaa? Millainen on päiväkeskus Itiksen Auringon alueellinen konteksti? Tutkimuksessa kuvataan Auringon asiakkaita, työntekijöitä ja arkea, sekä perehdytään toimintaan liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Erilaisten työntekijöiden taustat tuovat oman vaikutuksensa päiväkeskukseen. Tutkimuksessa tuli esiin työntekijöiden toiminnan ja asiakkaiden kohtaamisen voimaannuttava merkitys asiakkaille. Toisaalta työn tärkeä merkitys ja kuntouttava vaikutus työllistetyille työntekijöille ja vapaaehtoisille itselleen oli suuri. Auringon ominaispiirre oli poikkeuksellisen monimuotoinen asiakaskunta. Haastattelujen perusteella jaoin heidät kolmeen asiakastyyppiin: kroonikot, rajatapaukset ja tavikset. Eri tyyppien päiväkeskukseen tulosyyt vaihtelivat paljon perustarpeiden tyydyttämisestä ja asiointiavun tarpeesta yksinäisyyteen ja muihin psykososiaalisiin syihin. Päiväkeskuksessa tehtävällä sosiaalityöllä oli vaikutusta asiakkaiden elämään esimerkiksi terveellisen ravinnon muodossa, sosiaalisten kontaktien turvaajana, tukena päihteidenkäytön vähentämiselle ja muiden elämäntilanteen osien hallinnan lisääntymisenä. Auringossa tehtiin huollollista- ja kuntouttavaa sosiaalityötä voimaannuttavalla, ja hoivallisella työotteella. Toiminnan erityispiirteinä oli matala kynnys, yhteisvastuu kanssaihmisistä ja ryhmäkuri yleisen ilmapiirin ylläpitäjänä. Päiväkeskuksen toiminnassa oli myös huolenpidon rajoihin, sekä asiakkaiden päihteidenkäyttöön ja taloudelliseen priorisointiin liittyviä moraalisia haasteita. Alueproblematiikan kautta tuli esille tarve tämän tyyppiselle sosiaalityölle ja myös työn vaikutukset olivat nähtävissä lähiympäristössä. Auringon alueellista kontekstia määrittivät erityisesti yimby ilmiö, sekä alueen ihmisten yhteisvastuullisuus ja vahva sosiaalinen kantokyky.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.476Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record