EU:n päästökauppa: päästöoikeuksien jakomenetelmä ja teollisuudenalojen saamat päästöoikeudet Suomessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/16453
Julkaisun nimi: EU:n päästökauppa: päästöoikeuksien jakomenetelmä ja teollisuudenalojen saamat päästöoikeudet Suomessa
Tekijä: Malkki, Antti
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Päiväys: 2009-05-08
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16453
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkin pro gradussani, millä jakomenetelmällä päästökaupan osapuolet haluavat päästöoikeudet jaettavan EU:n päästökaupassa. Päästökaupan osapuolilla tarkoitetaan EU:ssa toimivia yrityksiä, valtion organisaatioita sekä kansalais-, etu-, ja ammattijärjestöjä. Lisäksi vertailen, eroavatko suomalaisten ja muiden EU-maiden osapuolien käsitykset jakomenetelmästä toisistaan. Toiseksi tutkin, millä tavoin päästökaupan suomalaiset osapuolet suhtautuivat toteutuneeseen päästöoikeuksien määrään toisella päästökauppakaudella. Tutkimukseni kuuluu evaluointitutkimuksen perinteeseen, jolloin arvioin, täyttyvätkö oikeudenmukaisuuden ja hyväksyttävyyden periaatteet päästöoikeuksien alkujaossa. Tutkimukseni lähdeaineiston muodostavat päästökaupan osapuolien päästökaupasta antamat lausunnot, joita työ- ja elinkeinoministeriö (entinen kauppa- ja teollisuusministeriö) keräsi ensimmäisen päästökauppakauden aikana. Lisäksi käytän lähteinäni EU:n päästökauppaa käsittelevää aineistoa. Analyysimenetelmänä käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Selvitän tutkimuksessani, kokevatko EU:n päästökaupan osapuolet hyväksytyimmäksi päästöoikeuksien jakomenetelmäksi perintömenettelyn, huutokaupan vai benchmarking-menetelmän. Suomessa päästöoikeudet halutaan jaettavan perintömenettelyn avulla, mutta muissa EU-maissa suosituimpana jakomenetelmänä pidetään yleisesti benchmarking-menetelmää. Benchmarking-menetelmän kannatus muissa EU-maissa on myös suhteellisen korkeaa kaikkien päästökaupan osapuolien keskuudessa. Eniten sitä kannattavat kansalaisjärjestöt. Myös Suomessa benchmarking-menetelmää kannattaa kansalaisjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto. Lisäksi päästökaupan osapuolet EU-maissa toivovat, että benchmarking-menetelmää käytettäessä päästöoikeudet jaettaisiin EU:ssa keskitetysti maittaisen alkujaon sijaan. Suomessa perintömenettelyä jakomenetelmänä suosittavat päästökaupan valmistelun keskeiset organisaatiot eli ympäristö- ja valtiovarainministeriö. Päästöoikeudet jaettiin Suomessa ilmaiseksi molemmilla päästökauppakausilla, mihin kyseisten ministeriöiden kannalla oli todennäköisesti vaikutuksensa. Suomessa huutokauppaa päästöoikeuksien jakomenetelmänä kannattavat kansalaisjärjestöt, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF. Muissa EU-maissa huutokauppaamisen kannatus on myös suurinta kansalaisjärjestöjen keskuudessa, ja suhteellisen korkeaa huutokaupan kannatus on markkinoilla toimivien välittäjien ja hallintoelimien keskuudessa. Kielteisimmin huutokaupan järjestämiseen suhtautuvat yritykset ja teollisuuden etujärjestöt. Prosessiteollisuudessa pidetään sen saamaa päästöoikeuksien toisella päästökauppakaudella määrää hyväksyttävänä. Myös energiasektorilla kaukolämmön sekä yhdistetyn sähkön ja kaukolämmön tuotannon yrityksissä ollaan tyytyväisiä päästöoikeuksien määrään. Kyseisille tuotannonaloille jaettiinkin reilusti päästöoikeuksia toisella päästökauppakaudella. Lauhdetuotannon edustajat kokevat sen sijaan tulleensa kaltoin kohdelluiksi toisen päästökauppakauden päästöoikeuksia jaettaessa. Lauhdetuotannolle jaettiinkin huomattavasti vähemmän päästöoikeuksia kuin muille teollisuudenaloille toisella päästökauppakaudella. Tarkasteltaessa päästökauppaan kuuluvien tuotannonalojen saamaa päästöoikeuksien määrää oikeudenmukaisen ympäristöpolitiikan ja saastuttaja maksaa -periaatteen näkökulmasta voidaan päästöoikeuksien jakamista toisella kaudella pitää onnistuneena, koska lauhdetuotannosta syntyy eniten päästöjä tuotettua energiamäärää kohden. Tällöin on perusteltua, että lauhdetuotanto saa vähiten päästöoikeuksia ja joutuu siten vastaamaan saastuttamisen kustannuksista muita tuotannonaloja enemmän.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.html 7.637KB HTML Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot