Aina pitäs kriittisesti kahtoo : katsojien arvioita asiapohjaisista tv-ohjelmista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16465
Title: Aina pitäs kriittisesti kahtoo : katsojien arvioita asiapohjaisista tv-ohjelmista
Author: Jäntti, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2009-12-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/16465
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani sitä, miten suomalaiset television katsojat suhtautuvat television asiapohjaisiin ohjelmiin. Lähtökohtana ovat televisio- ja mediaympäristön muutokset, jotka ovat muuttaneet niin televisiosisältöjä kuin television katsomista. Tutkielmassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että television asiaohjelmisto käsittää yhä erilaisempia ei-fiktiivisiä ohjelmia, joissa asia ja viihde sekoittuvat. Myös perinteisiin asiaohjelmiin on sekoittunut populaarien asiaohjelmien käsittelytapoja. Tällaista kehityskulkua pidetään yleensä negatiivisena ja merkkinä televisiosisältöjen tyhmentymisestä. Tutkielmassa otetaan toisenlainen näkökulma ja kartoitetaan katsojien arvioita sisällöistä. Tutkielmassa tarkastellaan yhtä aikaa perinteisten ja populaarien asiaohjelmatyyppien vastaanottoa ja sitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja kyseisten ohjelmien katsomisessa on. Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, miten tv-yleisö arvioi erilaisten asiapohjaisten ohjelmien esittämää todellisuutta. Teoriaosuus muodostuu televisiota, yleisöä ja genrejä käsittelevästä tutkimuksesta. Empiirinen aineisto koostuu kuudesta fokusryhmähaastattelusta, jotka on tehty aikavälillä marraskuu 2007 helmikuu 2008. Tutkielma osoittaa, että katsojat suhtautuvat useisiin asiapohjaisiin ohjelmiin kriittisesti, jopa epäillen. Arvohierarkioiden pohjalla olevia ohjelmia ei katsota häpeillen, vaan katsomista esille tuoden ja lajityyppiä tarkastellen. Katsojien puheeseen näyttää liittyvän asiasisältöihin sitoutuneen symbolisen vallan horjuttamista, ja tuota valtaa horjuttavat erityisesti genresekoitukset. Lajityyppi kuitenkin vaikuttaa kriittisyyden asteeseen: uutisiin suhtaudutaan vähiten kriittisesti ja tosi-tv-ohjelmiin kriittisimmin. Vaikka uutisia katsotaan osittain normikriittisesti, niiden todellisuusstatukseen suhtaudutaan pääosin kritiikittä. Katsojat myös tuntevat itsensä voimattomiksi uutisten edessä siitä kertoo epäilevä suhtautuminen, joka otetaan vähän kaikenlaisten asiaohjelmatyyppien kohdalla. Katsojilla on käytössään useita erilaisia kriteereitä asiaohjelmiston arviointiin. Ohjelmilta odotetaan puolueettomuutta ja varsinkin liioittelevia ja epäaitoja ohjelmia tarkastellaan kriittisesti. Katsojat ovat huolissaan asiaohjelmien luotettavuudesta ja odottavat toimittajilta vastuuta todellisuuden käsittelyssä. Televisiosisältöjen käsittely muussa mediassa sekä omat kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka ohjelmien todellisuutta arvioidaan. Vaikka katsojien tv-ohjelmapuhe on aktiivista, puhe voidaan nähdä yleisöksi asettumisen tapana, joka ei tuota aktiivista toimintaa vaan lähinnä vouhkaamista. Katsojat kuitenkin toivovat kehittyvänsä mediasisältöjen arvioinnissa. Televisiosisältöjen viihteellistymisellä on siis katsojien näkökulmasta kaksi puolta. Toisaalta katsojien mediataidot ovat kehittyneet ja mediakritiikkiin on valmiuksia. Toisaalta kriittisyyteen verhotaan tietämättömyyttä mediatodellisuuden taustarakenteista ja haluttomuutta toimia aktiivisesti kansalaisina. Asiaohjelmia luonnehtivasta puheesta puuttuu lähes kokonaan poliittinen relevanssi: katsojat eivät esimerkiksi yhdistä tiedon todenmukaisuutta poliittisiin toimintaedellytyksiin. Tulokset nostavat esille kysymyksiä aikuisten medialukutaidosta ja television sekä tv-journalismin roolista kansalaisuuden tuottajana.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.029Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record