RAVA-mittari ikääntyvän toimintakyvyn kuvaajana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16473
Title: RAVA-mittari ikääntyvän toimintakyvyn kuvaajana
Author: Litja, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-09-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16473
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani kohteena on RAVA-toimintakykymittari, joka oli vuonna 2008 käytössä noin 320 kunnassa ja noin 250 yksityisellä palveluntuottajalla. Se on Suomen kuntien käytetyin toimintakykymittari, jonka avulla määritellään erityisesti ikääntyvien palveluntarvetta. Tutkielman tarkoitus on selvittää mittarin ominaisuuksia ja RAVA-mittarin käyttökelpoisuutta ikääntyvän toimintakyvyn arvioinnissa. Mittarin käyttökohteeksi ja tutkielman rajaukseksi on valittu kotona asuva ikääntyvä. Tutkielman aineisto sisältää haastatteluaineiston sekä RAVA-mittarin ja sitä käsittelevät lähteet (RAVA-dokumentit). Analyysin teoreettisena kehyksenä käytetään Jyrki Jyrkämän toimijuuden ulottuvuuksien teoriaa. Toimijuuden ulottuvuudet ovat osata, kyetä, täytyä, haluta, voida ja tuntea. RAVA-mittari näyttäytyy käytetyn teorian mukaisesti toimintakäytäntönä, jonka avulla mitataan ikääntyviä ja luodaan ryhmiin luokittelevia kriteerejä. RAVA-mittarin käyttöä yksilön, toimintayksikön, kunnan ja valtakunnallisen tason kuvaajana selvitetään tutkielmassa RAVA-dokumenttien avulla. Toimijuuden ulottuvuuksien teoria on soveltuva RAVA-mittarin analysoimiseen. Toimijuuden ulottuvuudet jäsentävät haastattteluaineiston ja mittarin toimintojen tarkastelua. Teorian avulla kuvataan myös RAVA-mittarin ja RAVA-indeksin asemaa Suomessa. Tutkielmassani osoitan, että RAVA-mittari on pääasiassa fyysisen toimintakyvyn mittari. RAVA-mittarissa ei huomioida välinetoimintoja ja asuin- ja elinympäristöä ei mitata. Mittari on tuottanut normin, jossa tietyt toiminnot, 12 kappaletta, on rajattu kuuluvaksi mitattavaan toimintakykyyn ja muut toiminnot on rajattu siitä ulos. Ulos rajatut toiminnot, kuten välinetoiminnot, eivät voi siirtyä normin kautta sääntöihin ja rakenteisiin, vaan jäävät ulos jokaisesta RAVA-mittarin kautta tehdystä mittauksesta. RAVA tuottaa laskelman kautta indeksiluvun, jota verrataan paikallisesti määriteltyihin, indeksilukujen muodostamiin raja-arvoihin. Indeksin tarkkaa muodostumista ei ole kuvattu aikaisemmissa julkaisuissa ja niiden perusteella vain osa mittarissa olevista toiminnoista päätyy indeksilukuun. Mittarin käyttö on erityisen laaja-alaista. Sen vaikutus yhden kuntalaisen elämään voi olla merkittävä ja sen avulla suhteutetaan yksilö ryhmään luomalla ryhmälle mittarin määrittämät ominaisuudet eli indeksiluvut ja hoitoisuusluokat. RAVA-mittarin riittävyyttä tähän valta-asemaan ja mittarin tuottamien kriteerien oikeudenmukaisuutta tulisi arvioida tuottamalla siitä monipuolista tutkimusta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.117Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record